كليبر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كليبر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زربيلى نژاد ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
زارعى كلاق ابوالفضل ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 3سال کانونی 45
پورنور على عاطفه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
مرادى على ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 33
عسگرى فرشىد ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس شهيد مقصودي - همدان 4سال کانونی 51
كريم زاده فاطمه انسانی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19
يعقوبى كليبر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
قديمى مقدم محمود عليلو تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
پناهى هجران دوست انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 15
منتظمى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 2سال کانونی 31
كليبرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 2سال کانونی 24
قيطرانپور تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 1سال کانونی 19
ارشد كلىبر زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 4سال کانونی 76
رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 26
پورعبدى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
حسين پور شجاع آباد انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 10
فروتن تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
بيدارى كليبر تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
امىن كلىبر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 3سال کانونی 44
پناهى كليبر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 17