مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نوروزى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
حسينى مير مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
ابوطالبى محمدجواد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 71
عبدالرحمانى على تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 57
حاجى اقرارى اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 61
بصيرت ليلا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 21
قربانپور فائزه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
حسين زادگان مرتضى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 58
قربان زاده على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 46
بابائى حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 48
خدادوست بابك زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
على حسينى ثمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 65
زهتابى مجتبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 65
زايرامامين دولت آباد حبيب انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 48
حسن بگلو سميرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
دادبين امير حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
دين پژوه نگار ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
عظيمى افسانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
عبدل زاده فريما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 59
بديرى عذرا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
قربان زاده زهرا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 1سال کانونی 17
صفائى پرستو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 62
محمد پور على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 66
جهانى دولت آباد محمد رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 89
نجات بخش بهاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 71
يوزباشى سيمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 44
ذوالفقارپور امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
حضرتى محمد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 33
جوكار بناب مير محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
حق جو رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 105
اديبى نيا حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 48
لطفى يوسف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
قنبرزاده كندلجى پريسا هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 13
مهديلوى تازه كندى مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 40
سالمى آيسان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 119
شكرى قميش اسماعيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
عابدينى فردين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 49
سيفى ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 49
نجارى محمود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 38
بيابانى زنوز حميده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
آقائى ليوار منيره ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
بالاپور مائده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
بخشى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
ابوطالب زاده حسن تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 68
اسكندرى مهدى انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 21
عزيززاده ليلا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 40
گلفر زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 62
صفرزاده الهام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
ابوطالبى ميثم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 45
تابستانچى محمد رضا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
سردارى زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
فولادى مهدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 5سال کانونی 82
اكبرى كوثر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 43
سبحانى اصل رقيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
اسماعيلى عتيق محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 8
ضرغامى ديزج يكان مهسا تجربی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
بلندى وحيده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 44
محمودزاده صبا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
اربابى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 68
خدايارى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
امامى اول رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
راحتى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
پورميراصغريان ميرساجد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
حاتمى اقدم اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 45
سيدعلى زاده جديدى اكرم ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 39
پورحسن فاطمه تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 38
احمدزاده محبوبى افرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 62
سلمانى عليرضا ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس شهيد مدرس - ايلام 3سال کانونی 51
افكارى مريم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
رضاپور سودا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
كريمپور كلو زهرا تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 53
سعيدى كندلجى مرتضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
شريفى نگين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال کانونی 83
ضرغامى ديزجيكان تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
ديانتى هانيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 51
رضائى رعنا تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 12
درويش محمدى پريسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
شاهويردى ديزج يكان حنان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
قربانى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 34
بابائى مرتضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
باقرپور مهديه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 49
پور ميراصغريان مير حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
حسينى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
ابراهيمى مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
غيبى محمدعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 59
عراقى مير ايرج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 52
على پور رقيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
عابدى زهرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
رنجبرى احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
عباسى سميرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
محمدزاده مرندى نيلوفر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 73
سيدرزاقى مهسا تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 47
مردافكن زهرا زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان 2سال کانونی 32
موسى نيا فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
خليلى رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
مبلى مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
كميلى آيلار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
مصطفائى مرتضى ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 46
اسدى رضا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
ميزانى جديدى معصومه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
پيرى ليوارى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 91
رمه دوست نسيم ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 2سال کانونی 32
دين پرست مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
نجات بخش سيامك ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
چمن گرد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
نقى زاده رعنا زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان 3سال کانونی 50
مستقيم نيلوفر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 80
پريان نگار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
فرزين فر الهام تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 46
خندانى وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
غيبى مير ميثم تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 4سال کانونی 89
احمدى جوان نازنين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 72
مصطفائى محمد ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 36
مرندى امين تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
دلخوشى عطاءاله تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
اسكندرى ارزيل پروانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
يوزباشى مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 64
ذاكرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 35
حبيب وند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 58
جامعى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 4سال کانونی 75
استبصارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
مسلمى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 32
اديبان تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد مقصودي - همدان 4سال کانونی 82
جنگى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس شهيد مقصودي - همدان 3سال کانونی 51
على زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 25
ذوقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 20
بهرامى كشكى ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 23
على جان زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
محمدى زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
نورآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 54
جبرائيلى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
بلوسى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 16
فعلى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
عبداله زاده ديزج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
مهران ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
موسالو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 47
محمودى يامچى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد مقصودي - همدان 1سال کانونی 24
قربانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
ذوالفقارى ثانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
رضائى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 2سال کانونی 47
سباعى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 3سال کانونی 50
جبرئيلى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
بشارت ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 44
صفرى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 28
سيدى وديق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 54
پورنجف تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 39
شكرى مجدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 17
بيابانى زنوز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
صادقى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
عاطفيان ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
چاقوى ديزج ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
صباغ ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 4سال کانونی 59
طالبى اقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 4سال کانونی 80
محبى كندلجى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
مسرورى جديد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
احمدعلى زاده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 1سال کانونی 21
رفاهى يامچى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
حسنى اقدم تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 3سال کانونی 17
غلامى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
پارسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال کانونی 67
حاتمى يالقوز آغاج تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 19
ماهرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه- دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
ايده لو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 2سال کانونی 44
محمدزاده هرزندى ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 80
دين پژوه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 20
شهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
تقى زاده بناب تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 24
محمودى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - همدان 3سال کانونی 48
ملكوتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 10
موسوى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
يارى يامچى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
انتظارى زنوز ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
فتحعلى زاده گله بان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 17
غنى زاده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد مقصودي - همدان 2سال کانونی 33
مركيدلو ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 24
بشيرى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
آقازاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
ناصرى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 59
رحيمى مرند ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 40
آرمان تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
ميرزايى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 26
پورحسن تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 33
ميركاظم زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
قخلارى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
قاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 37
داننده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
اختيارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
صفوى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
ينگجه اقدم ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 2سال کانونی 33
صداقت بناب تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
على پور تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
رضائى زنوز تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
فضل زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 55
ايمان پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 23
رضائى ميلق ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
جبارى مرند ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 16
سهيلى دولت آبادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 15
آقايى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 63
حبيبى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
محمدزاده گله بان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8
جامعى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 15
نجات بخش تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
افسون تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 25
هلالى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
ماهرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
نجفى هوجقان تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد مدرس - ايلام 1سال کانونی 16
بلندقامت تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
شكورى هوجقان تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 62
توتونفروش ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 4سال کانونی 77
بوستانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 24
اقبالى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
صمدى زنوز ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 37
ميرقاسمى مرندى كار ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 52
عليزاده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
گل پرور تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 59
قاضى خانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 3سال کانونی 43
على محمدپور كشكى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
پوررضاى كندلجى انسانی علوم سياسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 2سال کانونی 27
تقى پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال کانونی 26
سردارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
على محمدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 3سال کانونی 52
قهرمان نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 82
رزاقى ديزج تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
فرج پور ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 15
قفقازى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 19
مشترى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 17
نجف زاده خانه سر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 20
ملكانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 13
منافى راد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 2سال کانونی 19
ميرقاسمى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 20
غلامى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز 3سال کانونی 46