چالدران سياه چشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر چالدران سياه چشمه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على پور مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 41
محمودپور مهديه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
محمودى سهيلا انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
اسدى فر ابراهيم انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
عليزاده قره تپه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 22
احمدزاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 39
دلايى ميلان انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 8
ولى زاده انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
رضوى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 13
قاسم خانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 32