بوكان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بوكان

چوپانى كوثر

چوپانى كوثر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوهرى رضا

جوهرى رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
باباميرى پيمان

باباميرى پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرجى پريسا

فرجى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستمى گچى قلعه سى سيامك

رستمى گچى قلعه سى سيامك

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خضرى يعقوب

خضرى يعقوب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد زاده اصل آرزو

محمد زاده اصل آرزو

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برزگرخولينه اسماعيل

برزگرخولينه اسماعيل

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
غلامى مازيار

غلامى مازيار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيدصادقى سيدمحمد

سيدصادقى سيدمحمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اژراك سروه

اژراك سروه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شا محمدى اميد

شا محمدى اميد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عبداله پور سيامك

عبداله پور سيامك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعيدى مهرداد

سعيدى مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قادرى سروش

قادرى سروش

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى پناه سميه

محمدى پناه سميه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پيروتى سيران

پيروتى سيران

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امين الاسلام زاده سيدكاوه

امين الاسلام زاده سيدكاوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خانه بيگى قرميش فرزاد

خانه بيگى قرميش فرزاد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نصرالهى ليلا

نصرالهى ليلا

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شيخى سينا

شيخى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
چوپانى سعيد

چوپانى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ارزانى ناصر

ارزانى ناصر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معزز بى بى كند سرگل

معزز بى بى كند سرگل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آب درديده يونس

آب درديده يونس

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عبداله نژاد كامل

عبداله نژاد كامل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودى مهران

محمودى مهران

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صالحى كيانوش

صالحى كيانوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قادرزاده شادى

قادرزاده شادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برزنجه سيامك

برزنجه سيامك

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صفرى ايمان

صفرى ايمان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قريشى نيا سيد محمد

قريشى نيا سيد محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على محمدبوكانى برده زرى پژمان

على محمدبوكانى برده زرى پژمان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على زاده هيمن

على زاده هيمن

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فتحى سيده شادى

فتحى سيده شادى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبده زاده سهيلا

عبده زاده سهيلا

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

4سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باباميرى كاميار

باباميرى كاميار

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تركمانكندى رحيم

تركمانكندى رحيم

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمى سميه

رحيمى سميه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قادر زاده خالد

قادر زاده خالد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رشيد بيگى نسرين

رشيد بيگى نسرين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بكرى سروه

بكرى سروه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتح اله پور رزگار

فتح اله پور رزگار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بختيارى سرا ميلاد

بختيارى سرا ميلاد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى احسان

محمدى احسان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحمانى سيمين

رحمانى سيمين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باسره سحر

باسره سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى فرزانه

قادرى فرزانه

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدى باغ لقمان

احمدى باغ لقمان

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بوغداداغى جلال

بوغداداغى جلال

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كرد بهزاد

كرد بهزاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باباميرى محسن

باباميرى محسن

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى سعيد

رحيمى سعيد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صداقت عبداله

صداقت عبداله

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى الهام

محمدى الهام

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سالونه زانيار

سالونه زانيار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسنى سيده ليلا

حسنى سيده ليلا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كريمى كيوان

كريمى كيوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امانى محمدرضا

امانى محمدرضا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رسولى عزيزه

رسولى عزيزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قادريان صادق

قادريان صادق

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فقه بوكانى محمد

فقه بوكانى محمد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده كامران

اسمعيل زاده كامران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امير زاده سهراب

امير زاده سهراب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى نگار

محمدى نگار

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بلقيس اذر سميه

بلقيس اذر سميه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدى سيمين

محمدى سيمين

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الياسى سحر

الياسى سحر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باباميرى نويد

باباميرى نويد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اسرارى الهه

اسرارى الهه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورآذر سامان

پورآذر سامان

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پرزيوند رويا

پرزيوند رويا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ويسى احمداباد كمال

ويسى احمداباد كمال

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خدير احمد

خدير احمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پناهى پرستو

پناهى پرستو

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى زانيار

مرادى زانيار

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قادرزاده بوكانى حميد

قادرزاده بوكانى حميد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاكه رشى سوسن

كاكه رشى سوسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبداله زاده رقيه

عبداله زاده رقيه

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يوسفى عاطفه

يوسفى عاطفه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اديب حسامى نيلوفر

اديب حسامى نيلوفر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فيض اله بيگى پريسا

فيض اله بيگى پريسا

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فتاح نيا هژير

فتاح نيا هژير

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
حيدرى باباميرى

حيدرى باباميرى

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
داستان

داستان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسين آقابك پور

حسين آقابك پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رياضى فر

رياضى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طه زاده

طه زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حمه خانى

حمه خانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نعلبندى اقدم بوكانى

نعلبندى اقدم بوكانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مام رحيم

مام رحيم

مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عادلى

عادلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
انباز

انباز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فلاح اقدم

فلاح اقدم

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهابى

شهابى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بديعى

بديعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ماشكانى

ماشكانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مام خسروى آذر

مام خسروى آذر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كيقبادى

كيقبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمدى

ابراهيمى محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ظاهرى

ظاهرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
متين

متين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قادريان

قادريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فيضى زاد

فيضى زاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پشت درى

پشت درى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم قران وحديث -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل سنندج

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصوربيگ

منصوربيگ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كواسى

كواسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمن زاده

رحمن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
لقمانى

لقمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يوسف زاده مقدم

يوسف زاده مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زينت

زينت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معروف زاده

معروف زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامى گوزلبلاغ

غلامى گوزلبلاغ

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دادور

دادور

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بايزيدپور

بايزيدپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ولى زاده كانى طومار

ولى زاده كانى طومار

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرهودى

فرهودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى برزنجى

حسينى برزنجى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمد زاده

احمد زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بابكر اوزنقشلاق

بابكر اوزنقشلاق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پور محمد اقدم

پور محمد اقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطان پور آذر

سلطان پور آذر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتاحى ينگى كند

فتاحى ينگى كند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرج زاده

فرج زاده

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امينى

امينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جنتى

جنتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساربان زاده

ساربان زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خزمه

خزمه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عزيزپور

عزيزپور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدسورى

محمدسورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمودتختى

محمودتختى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مروتى

مروتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورسليم

پورسليم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
دادوند

دادوند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالندى

خالندى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزيزيان

عزيزيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مولودى

مولودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرد

كرد

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قازى باغچه

قازى باغچه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رشادت حاجى آباد

رشادت حاجى آباد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهرى پور

مهرى پور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مكرى

مكرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ويسى چوپلو

ويسى چوپلو

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيكزاد

نيكزاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حنبلى برده زرد

حنبلى برده زرد

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشخواه

دانشخواه

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قيطران پور

قيطران پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يزنه زاده

يزنه زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهرخواه

مهرخواه

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودگره

محمودگره

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فقه حسن آقا

فقه حسن آقا

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملامحمودى بوكانى

ملامحمودى بوكانى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خليلى قازانلو

خليلى قازانلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روان

روان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شكره كانى سهراب

شكره كانى سهراب

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى زيدكندى

احمدى زيدكندى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنى اقدم

حسنى اقدم

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دانا دوست

دانا دوست

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آذربار

آذربار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيك پور

نيك پور

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحمن شيخه

رحمن شيخه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خالدى

خالدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى اصل

مرادى اصل

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخ آقايى

شيخ آقايى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه-

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى زاده

مصطفى زاده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيروتى

پيروتى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رادمنش

رادمنش

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی