دولت آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دولت آباد

رضوانى فرخنده

رضوانى فرخنده

حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدى زهرا

احمدى زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملكى محمد

ملكى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهورى افسانه

مهورى افسانه

تاريخ -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سنايى دولت ابادى ريحانه

سنايى دولت ابادى ريحانه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سميعى كيميا

سميعى كيميا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يوسفى زينب

يوسفى زينب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قربانى زهرا

قربانى زهرا

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فولادگر

فولادگر

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
داورى

داورى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باتوانى

باتوانى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حكمتى

حكمتى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقيان

صادقيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي چهلستون -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خاموشى پور

خاموشى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هادى زاده

هادى زاده

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی