باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر باغ بهادران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باغبان ياسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 84
صالحى پگاه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
ايزدى عاطفه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 63
شفيعى زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
بهشتيار سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 20
عطايى زهرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
صالحى بهاره انسانی تاريخ -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
كريميان اعظم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
ابراهمه محمد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
نوروزى جاويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 32
رجبى عباس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
عليارى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
كريميان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
فتاحيان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 24
حقانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
امينى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 88
شفيعى برنجگانى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
محمدى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
عليارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 44
فتاحيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
اكبرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
سعيدى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
هادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
هادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 14
عزيزى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
رميار تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
اسماعيلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 16
لطفى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
رفيعى ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 17
قاسمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 22