نطنز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نطنز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صالحى محمد سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 6سال کانونی 67
صالح نيا فرشته زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 51
اسماعيلى نيه اميد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل اليگودرز دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 45
ترابيان بادى مريم انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
نقوى الحسينى سيد امير حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 6سال کانونی 103
تاجيك تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 20
امينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
رهبرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 44
گلستانيان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
عقيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 57
عظيمى قصبه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
شادمان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
شمس نطنزى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 15
صفرزاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 47