فولاد شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فولاد شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نقدى پور احسان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
ابدالى پروين انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
براهيمى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
صادقيان ليلا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 6
پربها پدرام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
سلطانى على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
هاشمى فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 55
يادگارى ورنامخواستى مهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 6
محمدى اميرمسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
ابدالى صادق تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 2سال کانونی 38
حيدرى ياسر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
مهدى پور مرضيه انسانی حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
بهزادى نيلوفر انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 63
جابرى سعيد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
لموچى تاراجى زهره تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
لهرابى پور محمد تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
جعفرى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
رحيمى شيوا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 45
ششجوانى هادى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 76
هاشمى مقدم سيد اسما انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
علايى شش جوانى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 34
رستمى گله شيرين هنر كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
اصلانى حديث انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 38
دلاورى امير تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
رهبرى على تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
محمدصالح طاها ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
حاجى وند تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 28
رضى حسين تجربی مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال کانونی 18
اسماعيلى محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 42
مختارى كرچگانى على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 28
غلامى اسماعيل ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
بساط زاده شايان تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
عبداللهى سيد حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
سهرابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 21
رمضانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 32
جهانگيرى آسفيچى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 14
ابدالى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
مقدس تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
حمصى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
فروتن ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 5
فركوراوند تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
خاكسار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
كوراوند ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 41
رشيدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
جانقربان ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
مرادى كتولائى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
گنجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 6
فرجام نيا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
هاشم زاده تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 42
نادرى نژاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
ايمانى نسب تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
مرادى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 27
قاسمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 10
غنچه گى ثانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 30
باقرى مالك ابادى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
يحيوى نسب تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
زرقانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
شيرعلى پور ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 16
بابائى صمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 24
حميدپور تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
نسيمى ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
ابراهيم زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 39
فلاحى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 5
عبدالهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 4سال کانونی 51