خوانسار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خوانسار

صادقين امين

صادقين امين

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عبادى فاطمه

عبادى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صانعى موسوى سيدسجاد

صانعى موسوى سيدسجاد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
ثروتى فاطمه

ثروتى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدخانى على رضا

محمدخانى على رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شريفى سارا

شريفى سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين زاده شيما

حسين زاده شيما

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قيصرى فائزه

قيصرى فائزه

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
علوى سعيده سادات

علوى سعيده سادات

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اورعى فائزه

اورعى فائزه

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امينى مجيد

امينى مجيد

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جرقويى مهدى

جرقويى مهدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ناطقى ليلا

ناطقى ليلا

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جنگروى ابوالفضل

جنگروى ابوالفضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اصفهانى زهرا سادات

اصفهانى زهرا سادات

مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صرامى فروشانى نرگس

صرامى فروشانى نرگس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محرابى عباس

محرابى عباس

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودى محمدامين

محمودى محمدامين

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهارلوئى هانيه

بهارلوئى هانيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
استادرحيمى نگار

استادرحيمى نگار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرمحمدى سيدمحمد

ميرمحمدى سيدمحمد

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عسگرى على

عسگرى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قلايى فرزانه

قلايى فرزانه

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مدرسى فرد محمد

مدرسى فرد محمد

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خرمى مهسا

خرمى مهسا

مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيدصالحى مريم السادات

سيدصالحى مريم السادات

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حقى

حقى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عصارى

عصارى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اله يارى بيك

اله يارى بيك

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل گراش استان فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صادق نژاد

صادق نژاد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايليايى

ايليايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدى قوهكى

احمدى قوهكى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرباقرى

ميرباقرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اوليائى

اوليائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي اصفهان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دهاقين

دهاقين

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دهاقين

دهاقين

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اردى

اردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی