زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر زرين شهر

فتحى ريزى محسن

فتحى ريزى محسن

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زارعى چمگردانى شقايق

زارعى چمگردانى شقايق

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طاهرزاده فاطمه

طاهرزاده فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قريشوندى آبراكى محمد

قريشوندى آبراكى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شواخى ريزى محمدمهدى

شواخى ريزى محمدمهدى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
امينى محمد

امينى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ابراهيمى باغشادى منيره

ابراهيمى باغشادى منيره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرزائى عادله

ميرزائى عادله

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهريارى كله مسيحى رويا

شهريارى كله مسيحى رويا

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
رمضانى مهدى

رمضانى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ميرصفايى ريزى فريده السادات

ميرصفايى ريزى فريده السادات

روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اسماعيلى مطهره

اسماعيلى مطهره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
معتمدى سده مهدى

معتمدى سده مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طغيانى مصطفى

طغيانى مصطفى

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقريان منصوره

باقريان منصوره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاهمرادى محمدصادق

شاهمرادى محمدصادق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بياتى ريزى ستاره

بياتى ريزى ستاره

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
صالحى نرگس

صالحى نرگس

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سليميان رامين

سليميان رامين

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طالبى چمگردانى زينب

طالبى چمگردانى زينب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ضيائى زهرا

ضيائى زهرا

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ناظم الرعايا مريم

ناظم الرعايا مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شهريارى پويا

شهريارى پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غفارى سپيده

غفارى سپيده

مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بسحاقى نيا فائزه

بسحاقى نيا فائزه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شيرازى راضيه

شيرازى راضيه

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عرب زاده مريم

عرب زاده مريم

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اديبى ميلاد

اديبى ميلاد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نقدى سده فاطمه

نقدى سده فاطمه

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
توانگر ريزى رويا

توانگر ريزى رويا

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پاسيار يونس

پاسيار يونس

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريميان على

كريميان على

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مدحى مهتاب

مدحى مهتاب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مومنى مهديه

مومنى مهديه

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهديان ريزى مرضيه

مهديان ريزى مرضيه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سعيدى الهام

سعيدى الهام

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
ملكى چمگردانى مهتاب

ملكى چمگردانى مهتاب

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهرامى آرش

بهرامى آرش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مختاريان على

مختاريان على

مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رمضانى ريزى محمد

رمضانى ريزى محمد

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عابدينى حسين

عابدينى حسين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
براتى الهه

براتى الهه

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلحشورى زينب

سلحشورى زينب

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موذنى رضا

موذنى رضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پورباغبان اميرحسين

پورباغبان اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زينلى ريزى بهنوش

زينلى ريزى بهنوش

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالله زاده ريحانه

عبدالله زاده ريحانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جوزدانى مهرداد

جوزدانى مهرداد

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقرى رضوان

باقرى رضوان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خانى زهرا

خانى زهرا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليميان زهرا

سليميان زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خاشعى محمد

خاشعى محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خدادادى چمگردانى ريحانه

خدادادى چمگردانى ريحانه

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خاكى بختياروند وحيد

خاكى بختياروند وحيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حجازى فر مائده

حجازى فر مائده

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منافى موركانى زهرا

منافى موركانى زهرا

زبان وادبيات ارمني -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
هادى فاطمه

هادى فاطمه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
كاظمى محدثه

كاظمى محدثه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ذبيحى فاطمه

ذبيحى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليميان اكبر

سليميان اكبر

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسى پور بالغ پريا

موسى پور بالغ پريا

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيات رضا

بيات رضا

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
براتى سده محمدرضا

براتى سده محمدرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى فاطمه

قربانى فاطمه

ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شهريارى كله مسيحى

شهريارى كله مسيحى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توانگر

توانگر

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
يزدانى كچوئى

يزدانى كچوئى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس زاده ريزى

عباس زاده ريزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الله وردى

الله وردى

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هادى

هادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سليميان

سليميان

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
لكهائى

لكهائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى برآفتابى

حسينى برآفتابى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى چمگاوى

محمدى چمگاوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئيسى اول

رئيسى اول

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-محل تحصيل بروجن

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معتمدى سده

معتمدى سده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نفر

نفر

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرمى چمگردانى

كرمى چمگردانى

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طالبى ورنامخواستى

طالبى ورنامخواستى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عليرضائى

عليرضائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شبانى ريزى

شبانى ريزى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
درى سده

درى سده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليخانى چمگردانى

عليخانى چمگردانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى ورنامخواستى

قاسمى ورنامخواستى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
براتى سده

براتى سده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
كاظمى آرپناهى

كاظمى آرپناهى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقريان

باقريان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كوهستانى ريزى

كوهستانى ريزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
براتى سده

براتى سده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شيخ ابوالحسنى

شيخ ابوالحسنى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پورسليمى

پورسليمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سبكتكين

سبكتكين

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جوركش

جوركش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاشعى

خاشعى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رفيعى چرمهينى

رفيعى چرمهينى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كى منش

كى منش

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى باباشيخ على

باقرى باباشيخ على

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باباجانى ريزى

باباجانى ريزى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ميرصفايى

ميرصفايى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حقيقت جو

حقيقت جو

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي /عج /-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
براتى سده

براتى سده

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى سده

شريفى سده

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى بيستگانى

كريمى بيستگانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خاشعى فر

خاشعى فر

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى ريزى

كاظمى ريزى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سهرابى سده

سهرابى سده

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جلالى ورنامخواستى

جلالى ورنامخواستى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالبيان

طالبيان

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
كرمى

كرمى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غلاميان

غلاميان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جلالى ورنامخواستى

جلالى ورنامخواستى

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيگى نژاد

بيگى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهمنددهقانپور ورنامخوا

فرهمنددهقانپور ورنامخوا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اديبى سده

اديبى سده

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الوندى

الوندى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحپور

فتاحپور

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليميان

سليميان

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نفر سفيد دشتى

نفر سفيد دشتى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مومنى لندى

مومنى لندى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عرب زاده

عرب زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على بيگى ريزى

على بيگى ريزى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيدكانى

بيدكانى

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زمانى بختياروند

زمانى بختياروند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهمرادى

شاهمرادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اديبى

اديبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
هادى ورنامخواستى

هادى ورنامخواستى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل گراش استان فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليميان

سليميان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
معتمدى سده

معتمدى سده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طهماسبى برجوئى

طهماسبى برجوئى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زمانى بختياروند

زمانى بختياروند

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مومنى قلعه قاسمى

مومنى قلعه قاسمى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شريفى سده

شريفى سده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طاهرى ريزى

طاهرى ريزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نقدى

نقدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرمى ورنامخواستى

كرمى ورنامخواستى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پيراوى

پيراوى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدمى راد

خدمى راد

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عشقى نوگورانى

عشقى نوگورانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عليخانى چمگردانى

عليخانى چمگردانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قجاوند

قجاوند

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معين

معين

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانى بختياروند

زمانى بختياروند

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی