ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ايذه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سعيدى صديقه انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
سعيديان زهرا تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 19
كيانيان مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
نظرى نازفر تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 13
كيوان بروجنى گوهر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
كريمى سمانه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
كرد على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
البرزى سيبك ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
شيخ ميرى نويد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 39
كيانى هفت لنگ فروتن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 60
سعيدى سر قلعه رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 19
اسماعيل وندى شهرام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
بندرى نرگس تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
مهدى پور شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
شاپورى اصل على انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
حسينى جدولكان فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
احمد پور اعظم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 25
صالحى يگائى رويا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
كيانى كرى على انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
بويرى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
عليزاده آماج ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 16
غلامپور عصمت تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
دوركى الهام انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
محمودى بردزردى سمانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 49
عابدى فر زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 61
طهماسبى سر قلى نوتركى سحر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
نوذر اصل مهسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
خواجه لندى شيرين انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
اسكندرى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 20
كيانى شاهوندى جهانبخش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 17
جلاليان لركى ليلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
سروى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 47
حسينى سيد امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
شاكرى مهدى پور محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
لموچى لاله انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
كوراوند حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 10
مير مرقابى پيمان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 6
موسوى ده موردى كوثر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
باران پور بندانى زينب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
عيدى پور پروانه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
كيانى شاهوندى حامد ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
احمدى بنفشه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 36
رفيعى ليلا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 14
شاه ولى كوه شورى على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 21
محمودى جاويد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
سلحشور زاده پروانه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
بنى شريف دهكردى امير محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 15
اسكندرى سميرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 20
طاهرى عباس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 5
مهرى دهنو حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 41
عالى محمدى پير افشاهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 56
جعفرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
نوروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 28
كيانى ده كيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 30
دوركى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
محمدپور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 5سال کانونی 65
كيانى شاهوندى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
زندى دره غريبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 5
بندانى ترشكى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 14
ناصرى لير سياه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
طاهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 30
مقصودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 38
خواجوى اصل انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 9
بنى شريف دهكردى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
مرادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
سعيدى سرقلعه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 8
رضايى بندانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
خسروى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 66
بندانى سوسن تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
فرهادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 23
مرادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
محمودى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 13
سلحشور نيك ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
نجفى نژاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
بهادرى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
حاتمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
صادقى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 35
پرچمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
كيانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
كيانى ده كيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 22
محمودى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 12
لجم اورك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 18
كاوسى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
صيدى اوندى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
رستگار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 49
سعيدى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 15
بداغى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
زندى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
مرادى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
چراغى فر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
آل محمدى جه جه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 18
سليمانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
اسكندرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 30
لرستانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
صالحى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 20
مرادى سرميدانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
بداغى گله تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
كريمى اصل تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 15
قريشوندى كول جازى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
فرجام ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 30
امينى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
لموچى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
شيخ ميرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
احمدى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 8
حميدى ضمير انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
زمانزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
موسوى هاشمى ریاضی فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 29
موسوى ده موردى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
باورساد تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
شيخ زاده تكابى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 19
جمشيدى فر تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 4سال کانونی 60
حسن زاده تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 42
عبدالهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 17
خواجه يار تجربی شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 14
حاجى وند تجربی شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
موسوى دهموردى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
هاشمى فرد انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
بارونيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 12
خسروى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 46
مرادى چل سياه تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
لجم اورك عليزاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 5
حسينى چمنى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 20
چهاربنيچه نقدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 13
سازوارى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
داودى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 5
علويان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
قريشوندى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
كيانى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
داودى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
مولائى پارده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 14
درويش پور تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 8
امير خانى آب زهلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 19
فرجى درازنوى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 18
موسوى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 5