انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر انديمشك

هزاردستان مهسا

هزاردستان مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مختارى ده چشمه فاطمه

مختارى ده چشمه فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدى شيرگ مازيار

احمدى شيرگ مازيار

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرد على وند فائزه

كرد على وند فائزه

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودى مهدى

محمودى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى مصطفى

محمودى مصطفى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فروتن رضا

فروتن رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بگرى مهدى

بگرى مهدى

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حق جو ريحانه

حق جو ريحانه

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
سگوند غفور

سگوند غفور

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجيوند آدينه اشرف

حاجيوند آدينه اشرف

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سليمى سعيده

سليمى سعيده

حقوق -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درخوش شكوفه

درخوش شكوفه

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فتاح فاطمه

فتاح فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
طافى فاطمه

طافى فاطمه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى فاطمه

كريمى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
برزن پوريا

برزن پوريا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
جوادى جوكار نگين

جوادى جوكار نگين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ضياء فروغ السادات

ضياء فروغ السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيرانوند نسترن

بيرانوند نسترن

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زيدى محمد

زيدى محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
واحدى نسرين

واحدى نسرين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى كيا ميلاد

مهدى كيا ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
يعقوبى نسب زهرا

يعقوبى نسب زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرزاوند حسن

ميرزاوند حسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گل شاهى عاطفه

گل شاهى عاطفه

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستم ابادى محمد مهدى

رستم ابادى محمد مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهروسوند

شهروسوند

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مريدى

مريدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چگله

چگله

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمانى فر

سليمانى فر

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پرور پريا

پرور پريا

زبان روسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

زبان
گل سرخيان فرشاد

گل سرخيان فرشاد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طافى

طافى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خرمى زاده

خرمى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميردورقى

ميردورقى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

زبان روسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
حسينى

حسينى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نظرى اصل

نظرى اصل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مال اسد

مال اسد

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرعالى

ميرعالى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پاپى

پاپى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دل صاف

دل صاف

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برومند

برومند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمشيد فر

جمشيد فر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قلاوندى

قلاوندى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قلاوند

قلاوند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قلاوندى

قلاوندى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرساقيان

مرساقيان

زبان فرانسه -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
قلاوند

قلاوند

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرى زاده

حيدرى زاده

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صناعى

صناعى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباسى دوبندارى

عباسى دوبندارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مختارى پور

مختارى پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روشنگر

روشنگر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قلاوندى

قلاوندى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادرالحسينى

نادرالحسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-شبانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى موسوى

حسينى موسوى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرج الهى

فرج الهى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هيكى

هيكى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ديورى

ديورى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قلندر

قلندر

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيكوزاد

نيكوزاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طافى

طافى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
برومنى

برومنى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرزاوند

ميرزاوند

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گل اندام

گل اندام

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سنگدل ميررضايى

سنگدل ميررضايى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نصير پور

نصير پور

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كرمى فرد

كرمى فرد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مير عالى

مير عالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پاياب

پاياب

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی