قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قائميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رستمى محمد رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 60
ناصرى عفت انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
هوشمندى نازنين انسانی روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 13
جمشيدى على تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
قاسمى تبار رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 48
محمدى حامد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 21
حسين زاده مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 22
قاسمى عباس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
پورقيومى رضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
انصارى ليلا انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
پورقيومى نرگس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
محمدى ماندانا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
فرامرزى كيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 26
ايازى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
هوشمندى كامران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 12
قلى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 5
ميرغفارى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 2سال کانونی 27
ابناوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 55
رئيسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
پورحاجى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 26
كريمى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 43
اسدى اورياد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 15
تقوى پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
ميرغفارى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
كريمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 22
شفيعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 4سال کانونی 74
گنجى تجربی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
تيمورى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
عمله تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 24
پراكند تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 29
رستمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
ديدار تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 43
كاويانى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
انصارى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 18
مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18