فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فراشبند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
برزگرلو كوهى عصمت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 43
مزارعى اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 34
ذوالفقارلو كوهى كرامت ا محبوبه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 76
على آبادى زهرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
جوكار زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
حسينى پيمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 5سال از سوم راهنمايي 92
نادر پور صفورا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 22
عليزاده افسانه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 7سال از اول راهنمايي 111
موسوى سيده طاهره تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 94
اكبرى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 41
جمشيدى باقر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 37
كهنسال نازنين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال از سوم راهنمايي 87
موسوى پور احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
پورمهدى سعيد ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
زارعى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 39
نورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 18
برزگرلوكوهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 6سال از دوم راهنمايي 117
نيكنام تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 25
دهقان ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 12
نصيرى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
بيرامى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال از سوم دبيرستان 33
فرهنگى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 16
عاليشوندى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 63
يزدانپناه ژيلا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدى اسلاملو انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
خنجرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال از سوم راهنمايي 91
داودى اصل ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل سبزوار دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال از سوم دبيرستان 47
ويسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عوض پور هيبت لو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 44
حسينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكبرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 7سال از اول راهنمايي 93
رويين تن تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 13
منصورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
كرمى فرد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 26
محبى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
شامرادلو ریاضی فيزيك -دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 11
عاليشوندى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 3سال از دوم دبيرستان 48
خدابخشلو ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
عسكرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 10
قاسمى پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباسى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 44
همتى زاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسدپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 3سال از دوم دبيرستان 56
قبادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 22