خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى زاده شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 61
شيروان كوثر انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
قاسمى مهدى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 19
رجايى هرندى سجاد انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
دلاوران سعيده زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 28
محمدى مائده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 55
سرخى سعيد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
قائدى حمزه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
نوروزى محمدصادق انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 23
مومنى نازنين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
حسن زاده مرضيه انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل گراش استان فارس دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
مقدس مينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال کانونی 68
شهريارى كوثر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 62
برازش حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 20
حنيفى مريم انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 23
دارشى مهدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
پورشمسى سعيده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
زاهدى فرد مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 18
ذاكرى نيا على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 11
جمالى فرد تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال کانونی 37
آزادى فكر زهرا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
اتباعى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 54
كارگر تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 21
قاسمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 6
ميرزايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 11
پرچمى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
خادمى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال کانونی 44
محمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 14
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
اتباعى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 71
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 11
محمدپور ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 36
افشون ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 17
زينلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5
امينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
كفاشى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 16
قادرپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 21
افشارى ايگدر تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 51
احمد پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 28
خانلوئى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 3سال کانونی 37