ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ارسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دهقانى زينت انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
نعمتى زهرا انسانی باستانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
نعمت الهى پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
كلانترى فاطمه انسانی روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 17
زارع فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
زارعى ندا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
يارمحمودى زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 65
ابراهيمى آرمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 7سال کانونی 64
رحيمى طيبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 18
دهقانى ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
نعمت الهى سعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 21
كشاورز على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
زارعى كردشول محمد انسانی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نورآباددلفان دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
خليل وند حبيب ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
زارعى مجتبى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
زارعى حميدرضا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 37
هاشمى محمدرضا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
اسكندرى رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 38
ميرزايى زهرا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
آسوده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
زارع تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
كشاورز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
نعمت الهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 68
زارعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
جابرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال کانونی 44
كيهان ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
طايفى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 18
خادمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
ميرشكارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 22
نعمتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 17
ايزدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 6سال کانونی 88
محمودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
نگهدارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
كاوسى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
محمودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 26
رحماندوست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
اسدى انسانی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
ميرزائى جشنى ریاضی مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 18
ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 11
رمضان زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 13
حسن شاهى ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
رضايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
موسى پور جشنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 5
زارعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل ممسني دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 23
شكيبافر ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
نگهدارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 8
امينى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 22
محمودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
پناهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 23
تبعه ايزدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 38
موسى پورجشنى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 39
ابراهيمى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 28
زارع تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
جعفرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 9
هاشميان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
منفرد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 14
شيروانى شيرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 38
نگهدارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 15
نجفى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
قرايى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 26
عليزاده بكان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
زارع تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل گراش استان فارس دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19
محمدجانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 21
ابراهيمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 19