ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ني ريز

اكتسابى محدثه

اكتسابى محدثه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل آباده

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشم نيا فاطمه

هاشم نيا فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ابطحى سيده فاطمه

ابطحى سيده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفارى باقر

صفارى باقر

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على خانى مرضيه

على خانى مرضيه

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
روشن روانى نرجس

روشن روانى نرجس

كارشناسي فرش -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
حاجى محمدى فاطمه

حاجى محمدى فاطمه

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رواجى زهرا

رواجى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
محمديان فاطمه

محمديان فاطمه

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گرگين فاطمه

گرگين فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جاودان مريم

جاودان مريم

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
نافه كشان فرد سكينه

نافه كشان فرد سكينه

تاريخ -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كيان فرد مرضيه

كيان فرد مرضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد زاده نى ريزى فردوس

محمد زاده نى ريزى فردوس

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
معانى شيما

معانى شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاهسونى پوريا

شاهسونى پوريا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عسكرى نجمه

عسكرى نجمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلحشور مباركه

سلحشور مباركه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پارسا فاطمه

پارسا فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پورمراد اذر

پورمراد اذر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومى حميد رضا

معصومى حميد رضا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بابرى افسانه

بابرى افسانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اشرف نژاد حميد رضا

اشرف نژاد حميد رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
منشى محمد صادق

منشى محمد صادق

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قره چاهى حميده

قره چاهى حميده

اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ذكائى محمد

ذكائى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خائف زينب

خائف زينب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارع سعيد

زارع سعيد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
عابدى سيما

عابدى سيما

مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رختابناك صدف

رختابناك صدف

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شايگان سمانه

شايگان سمانه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
آذر پيرا رسول

آذر پيرا رسول

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حميدى محمد

حميدى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آزاد

آزاد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
عربى

عربى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ره فرسا

ره فرسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل آباده

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى نصيرى

حاجى نصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
واقعى

واقعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رشيد پور

رشيد پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصيرى نژاد

نصيرى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
ارشدى

ارشدى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه جهرم-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
تصورى

تصورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليمردانى

عليمردانى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
منصف

منصف

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دبستانى

دبستانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-محل تحصيل بندرلنگه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سر چهانى

سر چهانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليمردانى

عليمردانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرونى

كرونى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كرونى

كرونى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دبيرى

دبيرى

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
درويشى

درويشى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خازن

خازن

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميرغياثى

ميرغياثى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خواجه ئى

خواجه ئى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ايمان دوست

ايمان دوست

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شعاع

شعاع

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل گراش استان فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی