استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر استهبان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ايزدى مزيدى مسعود ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 43
عدالت زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 100
معمار پور ناهيد تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 5سال کانونی 97
عابدى جرمشتى فرحان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 6
خادمى اصطهباناتى حلما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 62
صفرى محمدصادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 15
كارگر پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
ساداتى سيدمهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 60
نصيرى حميدرضا ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
افتخارى محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 90
صديق انسيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 61
فيروزى محمود ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 11
رنجبر مريم تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
زاهدى حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
اجدادى مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
ميرزائى شقايق تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 55
كمالى حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 16
توسلى اصطهباناتى فاطمه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 43
فرد حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 12
مباركى مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
لطفى پيمان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 26
زارعى محمد حسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
توكلى آغچغلوعينالو محمد صادق ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
نظرى مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
سونى فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 66
شكارى امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
رنجبر حميده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 37
حسن پور مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
سفيدكار سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 15
پنجش امين رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 34
عبدلى محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 9
گرامى مهدى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
انصارى دانيال تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
كوهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 28
اكبرى پشت پرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 5
مبرزى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
اكبرپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
حسين پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 19
رنجبر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
ميثمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 13
سليمانى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 5سال کانونی 38
محمودى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 15
عفيفه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 5سال کانونی 106
ساداتى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 48
متشكر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 12
قريحه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
انصارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 7
مباركى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 45
جعفرى اصل تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
بيگى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
مصدقى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 22
قربانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
نوبختى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 17
الهى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 21
شاهسونى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
ورع ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 23
حليمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
امراللهى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 19
دوست دار ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 25
جوكار تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
صالحى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 17
اكبرپور تجربی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 6
قاسمى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
كمالى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 12
حيائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 45