گلوگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گلوگاه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مظفرى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 49
ملك محمودى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 44
اسماعيلى فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
اميرخانلو راضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
خواجوى آرزو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 28
محمود جانلو اسماعيل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 100
طوسى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
منتظرى گلوگاهى مهديه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 5سال کانونی 69
سينه سپهر على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 100
احمدى ليوانى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 19
امير خانلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
احمدى خورشيدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 28
اوان پور گلوگاهى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 110
كلبا دى نژاد ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 101
محمودجانلو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 44
ملاح ليوانى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 8
كلبادى نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
عسكرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 62
عسكرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13