فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فريدون كنار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صادقى محمدمهدى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
صبورى كنارى احسان ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
يوسف نژاد مهلبانى سيده امينه انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
محسن پور مرجان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 25
على زاده محمد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 21
سعيدى كنارى سجاد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
فاضلى فائزه انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
ربيع نتاج سيده فاطمه زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
توكلى حميدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 34
قربانى فاطمه تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
محمدنژاد كنارى سيده فاطمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
شيرزاد زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
موسويان سوته سيده راضيه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 66
ضامنى كنارى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 53
غلامى كنارى محمد جعفر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 6سال کانونی 93
جوكار زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
بامدادى كنارى ماكان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 11
نانواكنارى كوثر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 52
مظهرى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
حسن پور مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
فيروزمندى بندپى مائده انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 1سال کانونی 21
سلامت كنارى حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
احسنى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 16
پازوارى محدثه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
مظاهرى تهرانى حورا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 21
اكبرزاده عاطفه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
اميد جيوان جواد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 25
فدائى مينا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 1سال کانونی 18
ميرانى سيده نساء انسانی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 49
ميرانى كنارى تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 20
آزادى كنارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
آتش فراز محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
برزگرى فاطمه زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
ميرزاباباپور اميرى محبوبه انسانی حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 19
حسينى سيد اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 55
گرجيان عاطفه انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 22
مالائى كنارى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
قلى زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 6سال کانونی 114
شيرافكن كنارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
فلاح ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 35
ربيع نژاد گنجى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
حسين پور سوته تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران پرديس شهيد چمران - تهران 3سال کانونی 47
رنجبر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 65
مفيدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 25
تقى تبار آقامحلى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 21
موسوى لزورى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 36
محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
مهدى پورزرين كمر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 59
اسداله زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 4سال کانونی 54
محسنى ریاضی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 43
ولى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 3سال کانونی 56
ميرزائيان آقا محلى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 25
زارعى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
غواصى كنارى ریاضی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
ملكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 8
احدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 30
محسنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 2سال کانونی 42
الهى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 26
مسگرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 4سال کانونی 67
نظافتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 14
يوسفى فرمى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فروردين - قائم شهر 1سال کانونی 24
همايون نسب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 36
ودادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 29
محمدپور ملا ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدون كنار 1سال کانونی 24
ملاآقاپور ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 22
صالحى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
رضائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
حاجى زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 18
اسدللهى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 2سال کانونی 39
آقاجانى منقارى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 19
آقاجانى سوته تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري 3سال کانونی 52
يوسفى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 3سال کانونی 52
ولى پور ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 3سال کانونی 51
صادق پور فرمى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نيما - محمودآباد 2سال کانونی 25
نامى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 2سال کانونی 36
محمدى كنارى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 16
يزدانى اصفهانى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 19
رمضانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي هراز-امل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هراز - آمل 2سال کانونی 35
گلء ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدون كنار 1سال کانونی 21
دهقان ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 2سال کانونی 16
هژبريان تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نيما - محمودآباد 2سال کانونی 34
هاشمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 1سال کانونی 15
كريمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 3سال کانونی 45