چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر چمستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موسوى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال کانونی 80
شاه حسينى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 95
عليزاده مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 57
ماه دوست مهرداد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 65
ساعدى سارا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
شهابى شيوا تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 3سال کانونی 45
عقيلى سيده رقيه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 42
راعى مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 40
كفشگر نرجس تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 38
نورى ليلا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
خليلى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 61
حسن زاده حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
شيخ اعظمى حوا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
رضوى رويا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 14
موسوى سيده معصومه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 102
حسين زاده فاطمه زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 32
نيك پور سمانه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
كثيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 24
تنياب انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
شيخ اعظمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
محمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
نائيجى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 95
قاسمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
خسروى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 3سال کانونی 36
رنجبر تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
توكلى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 7سال کانونی 99
توكلى تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 39
علايى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
كثيرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
حسينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 35
توكلى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 5سال کانونی 63
آذرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 24
نائيجى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 3سال کانونی 43
حسينى كالج تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 18
اشترى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 42