عباس آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر عباس آباد

حيدرى على

حيدرى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
شلى بهراد

شلى بهراد

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
پورخدابخش رضا

پورخدابخش رضا

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معصومى سعيده

معصومى سعيده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
پسندآقاجانى

پسندآقاجانى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سادات رسول

سادات رسول

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شريف نژاد

شريف نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آهنگريان

آهنگريان

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرتمى

مرتمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ديلم پور

ديلم پور

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شجاع شفيعى

شجاع شفيعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
آذريان

آذريان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صفرى چاكلى

صفرى چاكلى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عظيم پور كاظمى

عظيم پور كاظمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شجاع شفيعى

شجاع شفيعى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی