بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بابلسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
لقايى ميعاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 49
طهماسبى زاده على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
قربان پور كيوان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 70
شهسوارى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 73
شيرخانى شايان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 45
شعبان زاده زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
شكرى شايان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
توسلى رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 83
حبيب اله پور سيده هدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 20
شيرافكن سارا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 89
احمدى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
حاتمى ميرى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
برارى كمال ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
شامقلى محمد حسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
رضائى هدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
جهانى شقايق ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
حبيبيان نقيبى امير حسين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
ملائى غزاله انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
اسدالله تبار سيد رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 41
صادقيان مجتبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
غلامى بهنميرى عليرضا انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 7
ابراهيم نيا ميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
محمد پور روشن معصومه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
ابراهيم نتاج جابر ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 4سال کانونی 59
ميرزاده سيده راضيه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
طائى عرفان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 51
بهمنى محمد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
بابائيان احمدى معصومه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
اصغريان على اكبر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حسين زاده كاشى سيده سحر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
پورعلى پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
رحيميان فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
معصوم پور تهمينه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 83
عباس پور جناتى كتايون ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 45
دادخواه جويبارى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 32
پورعلى حنانه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
كرامتى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
جلالى سيده محدثه تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 46
مجيدى على تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
على نژاد باقرى هانيه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 40
غراياق زندى سايه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
براتى محمود رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 43
خردمندى اميرى طلعت انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 26
حاجى بابايى نسترن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
نبى زاده زينب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
كيميايى راد شيوا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 39
رحمانى رومينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 43
جليليان احمدى سيده فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 40
قلى پور جمنانى ارسلان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
جهانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
كارى پور كارى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
مهدى نژاد سماكوش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 25
سيف اله پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
تيمورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 25
اسدى پور آبكنار ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
كشورى تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 42
حبيب نژاد عربى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 60
پيوند تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
جعفرى درازكلا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 45
اميدى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
باقرى عربى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 36
حمزه وند چالى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
جوادزاده تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 58
كاويانى چراتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
كريمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
صالح پور عمران تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 20
ذبيح پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 26
بيرامى اقماش تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 28
زراعتكار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
حيدر پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال کانونی 100
طهماسب پور ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 43
حمزه نتاج بهنميرى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 1سال کانونی 5
مديحى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 52
حسينى ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 23
بهارى فر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
حبيبى نژاد اميرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 59
غلامى بهنميرى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
ذبيح پور شاره تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 31
معصوم پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 62
قربان زاده پاشا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
اصغرى آقمشهدى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
قربانى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
فتحى ورزى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 45
تيرگر بهنميرى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
سيدى بابلى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
كاظم پور كله بستى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 37
زمانى خانقاه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
هدايت نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
اكبرزاده مهلبانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 45
داداش نتاج تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 20
قنبرتبار احمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 32
داداش نتاج تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 21
حبيب زاده خشكرودى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 45
ضياءپور مشهدسر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 15
كاويانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 22