دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دهلران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسماعيلى حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 72
حيدرى زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
بازدار ساناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه-بومي استان ايلام دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 13
قاسمى محمد جواد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 74
ولى زاده فرشيد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
جمالى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 50
عبدى اسماء تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه-بومي استان ايلام دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 32
عبادى فر حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
احمدى پرديس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 47
فعلى فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 35
عباسى محمدرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 9
شكارى زهرا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 13
حميد محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
اميدى مهدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
صحرائى راضيه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
عبدى اقدس تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
چابك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 32
برزگر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 11
مساعرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 2سال کانونی 25
رستى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 43
جابرى منش ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 9
مرادزاده انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 30
احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 73
چراغى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 5سال کانونی 57
عبدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 17
مرادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
اسكندرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
رئيسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
صيدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
دارابى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
نظرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 15
نيك زاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 38
ملكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
پورمند ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 27
الياسى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ايلام دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 4سال کانونی 49
ملكى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22