قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قشم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سعيدى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 54
مصطفوى نژاد رفيعه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 29
صالحى پناه هارون ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان- محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 56
عبدالهى شكيبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 46
خطيبى نعمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
اثباتى الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 15
محمدى مژده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 23
عقيلى وحيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 35
فرجى مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان-بومي بندرلنگه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 7
دريانورد عليرضا انسانی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
كهن شهرى پور كيوان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
آبنوس سحر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 30
فركامخ آناهيتا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 24
خاوند وحيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 17
اسلامى دولابى اسماعيل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
موسوى زبان مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 5
حسينى توريانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 24
اسلامى چاهويى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 26
اسلامى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
عيدى دولابى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 25
امينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 30
جمشيدزهى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
كارگر ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
زمردى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 15
سرودى گلستانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
فدايى نسب تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 7
معتمد طولى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 5
جداوى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18