چابهار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر چابهار

بكران بهشت پيمان

بكران بهشت پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پارسا فائزه

پارسا فائزه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
راهبرى

راهبرى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اريش

اريش

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پرواه

پرواه

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اربابى

اربابى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آباديان

آباديان

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی