پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر پارس‌آباد مغان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دادرس سياوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 40
قاسم زاده اجيرلو افسانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 72
مهرانى هادى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
حسينى الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
روحى نازنين انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
سعدى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
بهارى يگانه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 65
آزادى فرد فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 51
جهانديده وحيده انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
وهاب زاده ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
خيرى ميثاق ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اردبيل دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 20
احمدزاده فاطمه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 58
رضاخواه سيما تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 47
نجفيان قوجه بيگلو آيدين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5سال کانونی 76
ايمانزاده ميلاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 4سال کانونی 58
مردانه زهرا هنر هنراسلامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 8
وظيفه ميلاد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
فيروزمند رحمان ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 11
پايون هابيل تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 25
صورى سمانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
كارى كلاش محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 53
ديده بان رباب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 30
ضرغاميان احمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
عدلى پشتكوه قادر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 13
عشقى الناز انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
فرج زاده مهدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 48
ابراهيمى آى سن انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
باباوند نيما ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 43
باقرى درگاهلو صابر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
مقدسى نويد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 32
شتربان محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 38
محرمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 50
بهزاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
هلالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 47
بابايى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
زلفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 20
حيدرنژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
جعفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 91
ايزدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
سلطانى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
فولادى چقونكش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 48
عبدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
حضرتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 20
رضايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 46
شفيعى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 23
پور قلى آيلار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 85
عبادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
سلطانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 20
بهروز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 14
نظرزاده اصل ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 10
ميانجى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 15
رحيم زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 42
واقعى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 42
فرجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
جعفرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 10
اصلانى انسانی فلسفه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
شريفى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
محمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 41
موسوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
اكبرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 58
كيانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 50
عظيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 21
فرجى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 27
فيضيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 8
غفارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 33
عشقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
رشتبريان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 45
حكيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 46
ايلقاردانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
ايمان پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 13
باذل زيوه تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
سمندرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
جهانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 37
دادپورمغانلو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 60
وطن خواه كلاش تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 33
شاهى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 24
صيامى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 31
مهديقليزاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 18
آقامحمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
بهرام نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
علايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 49
پورصفر تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
سليمى تجربی زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
جنگى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
كريمى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 18
جوان بخش تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11