خلخال

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خلخال

فرهودى محمد

فرهودى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بخشعلى پور زهرا

بخشعلى پور زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صبورى ليلا

صبورى ليلا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سيد فضلى سيد پوريا

سيد فضلى سيد پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زمانى ليلا

زمانى ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قلى پور مصطفى

قلى پور مصطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حامدى صيام مهرداد

حامدى صيام مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمى سوره برق نرگس

قاسمى سوره برق نرگس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حاتمى جواد

حاتمى جواد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شعبانى محمد

شعبانى محمد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحمانى اندبيلى مريم

رحمانى اندبيلى مريم

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شباهنگ ديز شيرين

شباهنگ ديز شيرين

زبان چيني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
بيرامى مرتضى

بيرامى مرتضى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بكايى

بكايى

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فرهودى

فرهودى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
درويشى لرد

درويشى لرد

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرنژاد

جعفرنژاد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نويد

نويد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ربيع پور

ربيع پور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رستم پور

رستم پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلدى

بلدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعلايى

اعلايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل ميانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسينى ديز

حسينى ديز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسكندرى نوده

اسكندرى نوده

علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خداوردى فر

خداوردى فر

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احدزاده

احدزاده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي اردبيل

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی