تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تربت جام

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
الله دادى امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 7سال کانونی 123
اسماعيلى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
شيخى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 73
صديقى سلما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 7سال کانونی 131
احمدى محمد صالح تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 32
فهميده مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 42
حميدى اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال کانونی 118
جامى مائده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 40
گلزار يادگارى آسيه انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 17
شهابى عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 96
حاجى پور امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 39
خليلى كيا سمانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 14
قصاب زاده محمد صديق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 35
تميز طوسى دل آرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 38
بجدى گزيك محمد سبحان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 40
سرفرازى جامى سارا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
باتونه شهرزاد انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
عباسى ايمان انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 12
تيمورى مرادآبادى فرزانه انسانی حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 20
مروى بهنوش هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
سلطانى محمد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
حبيبى عاطفه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
حنيفى محمود ابادى فرشته انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
فتوت جامى عطيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 55
مقدم حامد تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 41
اسدالهى مفرد سجاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
حاجى ستوده فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
خاص احمدى آرش هنر عكاسي -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نيما - محمودآباد 1سال کانونی 22
احمدى فدردى نرگس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 53
على جانپور ياسر ریاضی حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
قربانى سميرا تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 67
فرخى امغانى اسما انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
رستمى فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
اربابى حسيب ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 49
باخرزى جواد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد باهنر - بيرجند 2سال کانونی 28
جمشيدى مهتاب تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 17
رسولى الياس ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 37
دلپذيرى محمد رضا انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 55
خزائى احمدى امين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 43
اسماعيلى رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 33
اريان سعيد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
حميدى الياس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 25
حسن زاده حسين ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
آزارش محمدعلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
خورسند احمدى سارينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
اجلافى فاطمه انسانی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 7
زحمتكش محمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 7سال کانونی 98
يوسف عسگرى فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 14
رحيمى قزل حصار يگانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
سالارى فاطمه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 30
عطازندى مجتبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 37
عباسپور عاطفه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
گل محمدى مروى زكيه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
طاهرى سمنگانى محمد على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 23
ابوترابى سحر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 21
سالارى زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
مولايى امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
بهرامى فروغ تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
كوثرى مقدم طلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
جامى الاحمدى آرمان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 67
مومن كاكرى مهسا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 12
ايزد هنگامه انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 53
باد پران سعيده تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 25
بلوچى يونس انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 19
رضائيان رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 25
زمانى آزاده زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 2سال کانونی 36
احمدى غزاله انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
عليزاده مرغزارى عماد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 8
حبيبى راحله تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
مولايى ساجده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 14
مسافر جنت آبادى امير ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 46
رسول زاده عارف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال کانونی 21
رحيمى راضيه زبان اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد 1سال کانونی 22
كرامتى عليرضا تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 36
كريمى فرشته تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 7
حياتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
عباسى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 22
مقدم زاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
اسدى ارزنه اى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 15
اميرى زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
جرير احمدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 51
فراهانى ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 24
دريادل تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
ذوقى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 10
نخل احمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
مدرس احمدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 18
مرادى نصرآبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 17
غفارى جوزقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 25
مرادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 24
پور صادقى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 20
حليمى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
اسحاقى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه- دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 38
صبورى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
عباسى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
اكسير تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 40
عباسپور انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 5
موسى زاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 23
پيوند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 19
شورابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 30
راشدى تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 16
يعقوبى تجربی علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 18
شاهينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 32
كلالى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 12
احمدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 43
شيخ جامى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
اسحاق احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 4سال کانونی 75
نادرى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
عبدالرحمانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 30
عربى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 14
زحمتكش سنگانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 6
فاطمى احمد آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 29
رحيمى قلعه خاكى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
بهادرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 30
معمورى ابدال آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 34
اكبرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 6
ميرزاحمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 43
وثوق تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 24
محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 23
صابرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 6
جامى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 77
عباسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 25
بيابانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 40
زابلى شهر ابادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 18
احمدزاده تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 21
نظرى احمدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 19
فقهى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 26
حسين پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 12
جامى شهركى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 20
ميهن يار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 25
ياورى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
دادگر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 1سال کانونی 18
سلطانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
صبوحى مقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 33
رمضانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 10
قربانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 14
دلخواه احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 4سال کانونی 49
طاهرى زاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 19
دهقانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 19
يونسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 21
عبدى قره چماق تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 15
ايوبى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
توكلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
بناء على آبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
الهى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 2سال کانونی 35
عزت احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 27
امرالهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 5
ميربهادرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 1سال کانونی 16
قره داش زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 9
جامى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 77
الله دادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 16
يعقوب خانى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 1سال کانونی 11
افضلى تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 19
قلعه كاهى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
جامى سميع آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 20
كرامتى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 36
قرائى گلورزه تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
كافى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 11
ناصرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 12
كفاش ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 9
كردى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
يعقوبى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 1سال کانونی 9
خواجوى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 32
يار محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه- دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
دوستار تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
ايرانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 11
درخشانى تجربی شيمي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 19
قادرى تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 19
فرزانه بوژگانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
براتى قلعه شيرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 21
مخدراتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 43
دوستخواه احمدى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي- دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 19
رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 17
عرب هاشمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
سركانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 13
طاوسى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
رحيم پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 16
سراج احمدى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد 6سال کانونی 71
فكرى ريحانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد 3سال کانونی 24
كاوه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 19
عبدلى فدكى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رودکي - تنكابن 1سال کانونی 18
نور محمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 4سال کانونی 21
عطاردى تجربی مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 3سال کانونی 41