الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر الوند

مرادى مهتاب

مرادى مهتاب

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى دارستانى نساء

اكبرى دارستانى نساء

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاظمى پورطالكوئى هانيه

كاظمى پورطالكوئى هانيه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهدى قايش قورشاق زهرا

زهدى قايش قورشاق زهرا

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع فرنوش

زارع فرنوش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلندرى ليلا

قلندرى ليلا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزيزيان قطار حسين

عزيزيان قطار حسين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين نژاد مينا

حسين نژاد مينا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زرمحمدى

زرمحمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برادران

برادران

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صباغى

صباغى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رزقى تلم خان

رزقى تلم خان

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زلفى كوسجى

زلفى كوسجى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
لشگرى

لشگرى

اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رمضانپور

رمضانپور

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اينانلودوقوز

اينانلودوقوز

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خسروى نيسيانى

خسروى نيسيانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زرعجوى قشلاقى

زرعجوى قشلاقى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ترابى مهدى آبادى

ترابى مهدى آبادى

اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاكوند

كاكوند

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميراسلامى

اميراسلامى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستمى شمسعلى

رستمى شمسعلى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خجسته محمدشاه

خجسته محمدشاه

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فعال سياهكل

فعال سياهكل

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرداى

مرداى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غلامى سرملى

غلامى سرملى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قديرى نجف آباد

قديرى نجف آباد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كوهى ساروجلو

كوهى ساروجلو

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاتم زاده دهبنه

حاتم زاده دهبنه

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحى يولقون آغاج

صالحى يولقون آغاج

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی