بوئين زهرا

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بوئين زهرا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اينانلو صالحى على اكبر هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 6
رضائى صالحى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
شمس زينب انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 22
تاتلارى مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
چگينى امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
نورى كشتكار مريم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
احمدى مرادى مريم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
رحيمى احسان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
خلجى مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 24
فلاح برزگر محمدحسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
جهانگيربخت زبان زبان روسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
طايفى نصرآبادى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
جبارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
درزى رامندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 12
فلاح برزگر ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 11
دوستى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
آقابابايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
مافى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
جهان بخشى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16