تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تفت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اكبرزاده نصرآبادى محمد رضا انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
فلاح تفتى فاطمه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
جليلى سلاله السادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 8
پورحسنى سهيلا انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
پورمير جعفرى فاطمه السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
نسيمى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
تفتيان عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 63
رضاييان الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
روشن زاده اصفهان احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 5
ضياءالاسلامى آناهيتا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
ابريشمى تفتى اشرف السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
مسافرى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 14
دوست حسينى تفتى زهرا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
بلال زاده تفتى مهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 49
گلشن تفتى الهام انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 14
شجاع شاديسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 31
آصفيان محمد مسعود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 5سال کانونی 85
فرحبخش تفتى محدثه تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
كاظمى مطهره السادات ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
تقى زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
محامدى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 59
پورموسوى سيد على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 51
انورى تفتى فاطمه ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
رزاقيان محمد فاضل ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
باقرى محبوبه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
دهقانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
مداح گرمسيرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
نادرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 22
بلال زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
انارى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
ميرافضلى تفتى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
دهقانى بنادكوكى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
اعظم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 25
دهقانپور فراشاه تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
تفتيان تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
خرم دشتى ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 25
زارع تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حسينى تجربی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 19
فروتن تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 14
احمدى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 3سال کانونی 29
اميرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15