زارچ

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر زارچ

فضائلى پور فاطمه

فضائلى پور فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهقان نيرى حميده

دهقان نيرى حميده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريمى مهدى

كريمى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نقدى زارچ حميدرضا

نقدى زارچ حميدرضا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آسايش زارچى سميره السادات

آسايش زارچى سميره السادات

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نصيرى زارچ فاطمه

نصيرى زارچ فاطمه

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدى مهديه

اسدى مهديه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسينى زارچ صديقه السادات

حسينى زارچ صديقه السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وكيلى زارچ مهسا

وكيلى زارچ مهسا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شريفى ريحانه

شريفى ريحانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اقبالى زارچ شهين

اقبالى زارچ شهين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
آسايش زارچى مهديه السادات

آسايش زارچى مهديه السادات

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سلطانى طيبه

سلطانى طيبه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
محمدى سيدعليرضا

محمدى سيدعليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عزيزى محدثه

عزيزى محدثه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خوشنويس اميرحسين

خوشنويس اميرحسين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آسايش زارچى مهناز

آسايش زارچى مهناز

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شرافت زارچى فائزه

شرافت زارچى فائزه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غفورى زارچ محمدرضا

غفورى زارچ محمدرضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نقدى زارچى سالار

نقدى زارچى سالار

مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فائزه

ابراهيمى فائزه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سردارى زارچى ريحانه

سردارى زارچى ريحانه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرب زاده زارچى الهه

عرب زاده زارچى الهه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيك چى محمدجعفر

نيك چى محمدجعفر

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان يزد

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
كريمى زارچى محمدمهدى

كريمى زارچى محمدمهدى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميرحيدرى حسن كياده سيده ها نيه

ميرحيدرى حسن كياده سيده ها نيه

مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
آسايش زارچى

آسايش زارچى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شريفى زارچى

شريفى زارچى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلمانى زارچى

سلمانى زارچى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يراحى

يراحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايوبى اشكذرى

ايوبى اشكذرى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كريمى زارچى

كريمى زارچى

حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
نصيرى زارچ

نصيرى زارچ

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مشتاق

مشتاق

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلانترى سرچشمه

كلانترى سرچشمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وكيل

وكيل

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طالع

طالع

مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دهقان تفتى

دهقان تفتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وكيلى فرد

وكيلى فرد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی