زارچ

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر زارچ

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فضائلى پور فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 20
دهقان نيرى حميده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
كريمى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
نقدى زارچ حميدرضا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 48
آسايش زارچى سميره السادات انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
نصيرى زارچ فاطمه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
اسدى مهديه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
حسينى زارچ صديقه السادات انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 14
وكيلى زارچ مهسا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 23
شريفى ريحانه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
اقبالى زارچ شهين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 115
آسايش زارچى مهديه السادات تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 84
سلطانى طيبه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 59
محمدى سيدعليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
عزيزى محدثه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 21
خوشنويس اميرحسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 56
آسايش زارچى مهناز انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
شرافت زارچى فائزه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
كريمى زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
غفورى زارچ محمدرضا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 25
نقدى زارچى سالار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 34
ابراهيمى فائزه تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 23
سردارى زارچى ريحانه تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
عرب زاده زارچى الهه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
نيك چى محمدجعفر ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 82
كريمى زارچى محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
مرتضوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 26
ميرحيدرى حسن كياده سيده ها نيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 4سال کانونی 84
آسايش زارچى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 54
شريفى زارچى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
سلمانى زارچى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 43
يراحى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
ايوبى اشكذرى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 44
كريمى زارچى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 122
نصيرى زارچ تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مشتاق تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 63
كريم زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16
انتظارى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19
كلانترى سرچشمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
وكيل تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
طالع ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
دهقان تفتى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 15
وكيلى فرد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 30