نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نهاوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسمى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 63
كاويانى محمد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 56
سعيدى سورنا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 76
عمرائى عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 61
ذهبى مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 50
فارغ صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 70
عشوندى مرتضى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 46
هدايتى شهاب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 56
نيازى زهرا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
گوهريان حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 54
شجاعيان عارفه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 88
ساسانى اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 45
رضائى ندا انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
نسائى مهسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
كاويانى پور فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 56
طاهرى امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
سيف على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 48
كوليوند احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
خوشه چين زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 35
ظفرى پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 51
حسينى تبار حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 28
سياهوشى سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
ظفرى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
احمدوند شكوفه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 15
زمانيان عليرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان همدان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 61
احمدى آرين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 73
اميرى ايوب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 61
جلالوند امير سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 37
كمالى نژاد محمد ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 16
رضوى نسرين تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 60
دارابى راضيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 63
رسولى رويا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 41
كيانى حديث تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 37
كشاورز كيانا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
رستمى پوريا انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 32
حاجى باباعلى حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 65
سورى آرمين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 28
حميدوند فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
طاهرى مهرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 58
اكبرى مجتبى ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 3سال کانونی 29
قپانورى محمد على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 3سال کانونی 40
ناظم سيدعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
آذرشب سيامك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
ده پهلوانى بهاره تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 9
كرم بيگى مهشاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 82
موميوند طيب تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 37
سورى پروين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
بيات فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 7
معافى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
موسى پور مجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
سيفى سيمين دخت ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 27
على بخشى سعيده ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 41
سيف حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
سلگى محمدامين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 62
خزايى سعيده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 28
حسينى مريم سادات تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
خرم آبادى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
مالمير زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
شيراوند فائزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 50
ميربك محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
شهبازى رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
تكلو حسنى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 21
خزائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
سلگى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
باباعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 48
مولوى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
جلالى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 19
سلگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
تائشه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 12
حيدرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 12
سيف تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
ملكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 36
سلگى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 25
خويشوند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
على بخشى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 12
شفائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 17
بيات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
شهبازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
همتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 47
كوليوند انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
سلگى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 54
احمدوند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
سلگى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 63
آقانورى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 4سال کانونی 81
ساسانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 50
شيراوند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 43
درستكار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 38
بحيرائى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
عطايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 35
كاظمى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 37
درويشى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 26
سلگى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 13
قياسى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 2سال کانونی 24
سلگى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
سلگى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 41
جهانپور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
كيانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
ابوالفتحى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
عليمراديان ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
سيف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
ابوالقاضى تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 58
ميربگ ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 2سال کانونی 31
خزائى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
خزائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 3سال کانونی 15
جوهرى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
كوليوند تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
سلگى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 20
خويشوند ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 14
فضعلى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 2سال کانونی 16
زمانيان تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 45
سيف تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 5سال کانونی 63
موميوند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 13
خزائى ریاضی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
كيانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 3سال کانونی 29
بحيرايى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 48
خزائى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
ميربك تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
مرادى فعلى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
سلگى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
احمدوند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 35
قاسمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
ابوالفتحى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
سلگى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
كاظمى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
كيانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 2سال کانونی 22
مختارى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 64
قياسى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
سراقى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18