اسدآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اسدآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عطار ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 70
عافيتى مهرورز مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
شعبانى آزاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 46
كريمى نعيمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
زارعى پروين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
وصالى مزين فرزانه تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
شيرى اكرم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال کانونی 60
مرادى محدثه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
نجفى زهره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 22
سلطانى عظميان ناهيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 19
وفايى بذل طيبه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
گلزارطاهر على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 30
گلزارى افخم على تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
ضحاكى قادر فتانه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 5
مهرى زهرا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 19
نادرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
قربانى متقى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 17
زارعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
مجنونى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
بابامرادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
شمسى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
قبادى فروزان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
برزگر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
بيات انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 24
جمالى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 7
نظرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 12
كورش نجفى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
حيدرى نظر ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
اسفندآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 39
كاوه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
ملكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
باقرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 23
رجبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
جعفريان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 21
موسوى نصرتى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
نجفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
قاسمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
بشيرى تجربی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
صوفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 20
مسعودى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
فاضل توسل تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 32
زرين اكمل تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
حمزه اى ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 29
پرويز تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 8
فلاح تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21