شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهرك مهاجران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كلهر على ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 11
ابوالقاسم خواه سلماسى دنيا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 38
عبدى حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 25
جعفرى فرجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 42
كزازى محبوبه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
غياثوند على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 36
معصومى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
بيات تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
فضلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 35
كزازى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
قاسمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17