اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اراك

همتا آيدا

همتا آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فانى مهسا

فانى مهسا

عكاسي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
عاجلو محمد

عاجلو محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كاظمى مهرآبادى مبينا

كاظمى مهرآبادى مبينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
صمدى پرستو

صمدى پرستو

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
مداحى سارينا

مداحى سارينا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فارسى رضا

فارسى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
ذوالفقار نگار

ذوالفقار نگار

كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
حسينيان امير

حسينيان امير

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
ميرجوادى سيدجواد

ميرجوادى سيدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى باستانى على

مرادى باستانى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسنى اميرمهدى

حسنى اميرمهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ميقان فاطمه

ميقان فاطمه

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

هنر
شهبازى فرشته

شهبازى فرشته

حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرى سحر

اميرى سحر

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فرخى حسين

فرخى حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
گلستانى نژاد هما

گلستانى نژاد هما

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
كسروى محمدرضا

كسروى محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صالحى مهديه سادات

صالحى مهديه سادات

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امينى اميركسرى

امينى اميركسرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
خليلى فريده سادات

خليلى فريده سادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شاه نظرى ثريا

شاه نظرى ثريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فراهانى مهسا

فراهانى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتحى محمدحامد

فتحى محمدحامد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كهريزپشته فرشاد

كهريزپشته فرشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ساعت پريسا

ساعت پريسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفى زهرا

نجفى زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مختارى نويد

مختارى نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
حيدرى ايمان

حيدرى ايمان

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليخانى عليرضا

عليخانى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نوشاد عارف

نوشاد عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
كلانترى محمود آبادى نغمه

كلانترى محمود آبادى نغمه

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
رمضانى حسن

رمضانى حسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى محمد

باقرى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فتاحى بيات فريما

فتاحى بيات فريما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نيكوهمت محمد

نيكوهمت محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ميرزائى عليرضا

ميرزائى عليرضا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نورى محمدمعين

نورى محمدمعين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهدوى مهبد

مهدوى مهبد

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
امينى امين

امينى امين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اورنگ زهرا

اورنگ زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودى محمد

محمودى محمد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دوستيان عليرضا

دوستيان عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جمالى نگار

جمالى نگار

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رهنما عليرضا

رهنما عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرى ياراحمدى حسين

اميرى ياراحمدى حسين

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پوراحمدى شايان

پوراحمدى شايان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسينى سيدحسن

حسينى سيدحسن

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
آجرلو آزاده

آجرلو آزاده

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دانش مزيان نويد

دانش مزيان نويد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كرمى على

كرمى على

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ربيعى هانيه

ربيعى هانيه

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فدائى نائينى اميدرضا

فدائى نائينى اميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
انالوئى محمد

انالوئى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
مغازه مريم

مغازه مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضايى ميترا

رضايى ميترا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دلاور على

دلاور على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبدى آريان

عبدى آريان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كهوند پرنيان

كهوند پرنيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سوفالى على

سوفالى على

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
چاپارى بزچلوئى جميله

چاپارى بزچلوئى جميله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فلك افلاكى مهتا

فلك افلاكى مهتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
يساولى شراهى ريحانه

يساولى شراهى ريحانه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي مركزي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
وفائى معين

وفائى معين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مشهدالكوبه فراهانى محمد

مشهدالكوبه فراهانى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بابايى راد ثمين

بابايى راد ثمين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدى فاطمه

عبدى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدى محسن

احمدى محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نادرى فرد بهداد

نادرى فرد بهداد

فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ترابى على

ترابى على

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يوسفى عباس

يوسفى عباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كاوسى احسان

كاوسى احسان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حامدى تبار منا

حامدى تبار منا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسماعيلى محسن

اسماعيلى محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نظرى مرزيجرانى ياسمن

نظرى مرزيجرانى ياسمن

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مدير اميررضا

مدير اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آقاخانى حسين

آقاخانى حسين

مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بابائى اميرحسين

بابائى اميرحسين

مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بياتانى بهنام

بياتانى بهنام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالحى احمد

صالحى احمد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى سبحان

ابراهيمى سبحان

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
باقرى آزاده

باقرى آزاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آشورى سارا

آشورى سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يعقوبى عليرضا

يعقوبى عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ميرمعينى محيا سادات

ميرمعينى محيا سادات

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى نيا محمد

مرادى نيا محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مسيبى صديقه

مسيبى صديقه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حاجى محمدحسين فاضل

حاجى محمدحسين فاضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بهرامبيگى محمدحسين

بهرامبيگى محمدحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدالهى صبا

عبدالهى صبا

فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفرى هادى

جعفرى هادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارفعى يزدى پور مسعود

ارفعى يزدى پور مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رضائى اميرمحمد

رضائى اميرمحمد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسن بيك راضيه

حسن بيك راضيه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجف خانى فيجانى فاطمه

نجف خانى فيجانى فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چاپارى زهرا

چاپارى زهرا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حاتم نژاد محمدرضا

حاتم نژاد محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آمره ئى زهرا

آمره ئى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليمحمدى زينت

عليمحمدى زينت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نيك ملكى على

نيك ملكى على

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قوامى نيا على

قوامى نيا على

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
يادگارى حسين

يادگارى حسين

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رحيمى حديث

رحيمى حديث

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موچانى نيوشا

موچانى نيوشا

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عاروان محيا

عاروان محيا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرى نفيسه

صفرى نفيسه

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خلجستانى پوريا

خلجستانى پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خسروى ميلاد

خسروى ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدى فر مريم

اسدى فر مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
امامى عبدالرضا

امامى عبدالرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
تاجريان امين

تاجريان امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احمدى اميرمهدى

احمدى اميرمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبدلى سجاد

عبدلى سجاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
زهرابى فاطمه

زهرابى فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بيات فرشيد

بيات فرشيد

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
غفورى فرد محمد

غفورى فرد محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهراباديان ناديه

مهراباديان ناديه

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خديمى مجتبى

خديمى مجتبى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى مبينا

حسينى مبينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملكى مهشيد

ملكى مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرى مهرسادات

ميرى مهرسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حبيبى راد فاطمه

حبيبى راد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفارى محيا

غفارى محيا

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جابرى اميرفواد

جابرى اميرفواد

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى محمد

محمدى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نورى نسيم

نورى نسيم

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قديمى كرهرودى محمدمهدى

قديمى كرهرودى محمدمهدى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كاظمى فاطمه

كاظمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
تلخابى مهرداد

تلخابى مهرداد

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهاجرانى كيميا

مهاجرانى كيميا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آزادمرزآبادى محمد

آزادمرزآبادى محمد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريم زاده آرين

كريم زاده آرين

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
هاشمى پور سيدحسين

هاشمى پور سيدحسين

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كارچانى اميرمحمد

كارچانى اميرمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جلودارى فاطمه

جلودارى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباسيان ساناز

عباسيان ساناز

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مولايى نسب سيدايمان

مولايى نسب سيدايمان

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ونكى فراهانى سپيده

ونكى فراهانى سپيده

علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شايان فرد مريم

شايان فرد مريم

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خليلى رضا

خليلى رضا

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نورصالحى گركانى محمد

نورصالحى گركانى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
مسلمى پگاه

مسلمى پگاه

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
دارابى فرنوش

دارابى فرنوش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خليلى فاطمه سادات

خليلى فاطمه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كريمى فاطمه

كريمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذوالفعلى فاطمه

ذوالفعلى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عابدى احسان

عابدى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نادرى فرد حسين

نادرى فرد حسين

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
منصورى بهاره

منصورى بهاره

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى فاطمه

مرادى فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باقرى على

باقرى على

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سرمديان رهام

سرمديان رهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كرمى مهشاد

كرمى مهشاد

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يوسفى نكو حنانه

يوسفى نكو حنانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمى عرفان

هاشمى عرفان

مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدرى امين

حيدرى امين

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شيخى عليرضا

شيخى عليرضا

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى كيشانى زهرا سادات

حسينى كيشانى زهرا سادات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بدخشان احمد

بدخشان احمد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تاجيانى فائزه

تاجيانى فائزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كمال آبادى فاطمه

كمال آبادى فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسين آبادى فاطمه

حسين آبادى فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مبارك آبادى بهرخ

مبارك آبادى بهرخ

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فانوسى نيا مهرنوش

فانوسى نيا مهرنوش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاحى نرگس

فلاحى نرگس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
يعقوبى مريم السادات

يعقوبى مريم السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كريمى غزاله

كريمى غزاله

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى اميرحسين

عباسى اميرحسين

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحى فاطمه

فتاحى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شعبانعلى فمى زهرا

شعبانعلى فمى زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پيروزى محمد

پيروزى محمد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
چگينى مائده

چگينى مائده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهنمكى فاطمه

دهنمكى فاطمه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فلاح محمد

فلاح محمد

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مجلسى پور مريم

مجلسى پور مريم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمودى مائده

محمودى مائده

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسين خانى هزاوه ليلا

حسين خانى هزاوه ليلا

روانشناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عربى مهدى

عربى مهدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اكبرى محمد

اكبرى محمد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
شكرى سجاد

شكرى سجاد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميراشرفى على

ميراشرفى على

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيات مريم

بيات مريم

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
مرتضوى آرمان

مرتضوى آرمان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سليمانيان الهام

سليمانيان الهام

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى الهه

محمدى الهه

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سجادى زهرا سادات

سجادى زهرا سادات

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
تاجران نگين

تاجران نگين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلامى مونا

غلامى مونا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گل قيصرى بهمن

گل قيصرى بهمن

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عزيزى ندا

عزيزى ندا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حدودى مريم

حدودى مريم

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادى متين ليلا

مرادى متين ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پورحسين مهدى

پورحسين مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ميرزايى فائزه

ميرزايى فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قلمى ياسمن

قلمى ياسمن

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
رضائى معصومه

رضائى معصومه

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يوسفى اصل سپيده

يوسفى اصل سپيده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
براتى زهرا

براتى زهرا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريمى سمانه

كريمى سمانه

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايمانى فر احسان

ايمانى فر احسان

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
امينى منش فاطمه

امينى منش فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
شانقى عليرضا

شانقى عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تاج بخش على

تاج بخش على

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صالحى نور حديثه

صالحى نور حديثه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ترابى فائزه

ترابى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خزاعى نژاد على

خزاعى نژاد على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
عباسى شايان

عباسى شايان

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عطايى فاطمه

عطايى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قربانى حسين

قربانى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سنايى راد مهسا

سنايى راد مهسا

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجى اسدى آرش

حاجى اسدى آرش

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شعبانى همايون

شعبانى همايون

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
جيريائى شراهى محمدرضا

جيريائى شراهى محمدرضا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سوسن آبادى فراهانى حسين

سوسن آبادى فراهانى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سليمى ابوالفضل

سليمى ابوالفضل

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تقوى پور سعيده

تقوى پور سعيده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
دانيالى فائزه

دانيالى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسماعيليون حميده

اسماعيليون حميده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نجفى بهاره

نجفى بهاره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شهرجردى عليرضا

شهرجردى عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فدوى عرفان

فدوى عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غفارى نگين

غفارى نگين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فتحى پرنياسادات

فتحى پرنياسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اقدسى سيدوصال

اقدسى سيدوصال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سعيدپور رامتين

سعيدپور رامتين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ونكى فراهانى عليرضا

ونكى فراهانى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبدى سينا

عبدى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غفارى مريم

غفارى مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سجادى فر سيدفرهنگ

سجادى فر سيدفرهنگ

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
صامنى حميدرضا

صامنى حميدرضا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
گلباز مهديه

گلباز مهديه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
سوسن آبادى فراهانى رضا

سوسن آبادى فراهانى رضا

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
خجسته اميرفرهنگ

خجسته اميرفرهنگ

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
صفرى زهرا

صفرى زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى سفيدابى فراهانى زهره

حسينى سفيدابى فراهانى زهره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مرادى مجتبى

مرادى مجتبى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى اصيل على

حسينى اصيل على

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فريدونى فاطمه

فريدونى فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسينخانى زهرا

حسينخانى زهرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خاكى نژاد هانيه

خاكى نژاد هانيه

مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فراهانى محسن

فراهانى محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خنجرى حسين

خنجرى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
شاكري پرنيان

شاكري پرنيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

9سال کانونی / 160 آزمون

ریاضی
قادرى زهرا

قادرى زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عرب پور آناهيتا

عرب پور آناهيتا

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيكوهمت مهدى

نيكوهمت مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شكورى فر مليكا

شكورى فر مليكا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميدى سينا

اميدى سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مركزي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ارضى برديا

ارضى برديا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ميقانى محمد

ميقانى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امينى سحر

امينى سحر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
امين محلاتى حسام

امين محلاتى حسام

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بطحائى سيدمهدى

بطحائى سيدمهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بيات احمد

بيات احمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدادادى كورش

خدادادى كورش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدى محمد

عبدى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صالحى بصير امير

صالحى بصير امير

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جعفرى نسترن سادات

جعفرى نسترن سادات

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ويسمه فاطمه

ويسمه فاطمه

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملكى سعيد

ملكى سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
داودآبادى شقايق

داودآبادى شقايق

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خانمحمدى آرمان

خانمحمدى آرمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غلامى سارا

غلامى سارا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفائى سپهر

صفائى سپهر

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پارسا معصومه

پارسا معصومه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صميمى مبين

صميمى مبين

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فروهى فريماه

فروهى فريماه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
اسكندرى سجاد

اسكندرى سجاد

روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
لشكرى آهنگرانى سحر

لشكرى آهنگرانى سحر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دولت آبادى فراهانى فرهاد

دولت آبادى فراهانى فرهاد

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى بهنام

محمدى بهنام

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالبيان پرهام

طالبيان پرهام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قليچ خانى

قليچ خانى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بادكوبه هزاوه مجتبى

بادكوبه هزاوه مجتبى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحيم زاده فاطمه

رحيم زاده فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جمالى وحيد

جمالى وحيد

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اخوان ملايرى مهتاب

اخوان ملايرى مهتاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى فاطمه

صادقى فاطمه

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جنيدى مبينا

جنيدى مبينا

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
آقاباقرى فاطمه

آقاباقرى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مينائى مجتبى

مينائى مجتبى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسى نگين

عباسى نگين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
عطائى عاطفه

عطائى عاطفه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طاهرى پريوش

طاهرى پريوش

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رضائى هزاوه مهرداد

رضائى هزاوه مهرداد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرجى مبينا

فرجى مبينا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
مصطفوى زهرا

مصطفوى زهرا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عابدى نگين

عابدى نگين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفى خانى زهرا

صفى خانى زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلطانى سياوش

سلطانى سياوش

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ابراهيمى سامان

ابراهيمى سامان

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فراهانى رسول

فراهانى رسول

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رجبى مژگان

رجبى مژگان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نظيرى فرزاد

نظيرى فرزاد

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سلطانى فهيمه

سلطانى فهيمه

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
غلاميان محمدمهدى

غلاميان محمدمهدى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دارابى بيتا

دارابى بيتا

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اميرى اميررضا

اميرى اميررضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مشهدى على

مشهدى على

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرازى سحر

فرازى سحر

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسدالهى نژاد

اسدالهى نژاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صديقى فراهانى عرفان

صديقى فراهانى عرفان

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ملكى اميرخسرو

ملكى اميرخسرو

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حامدى فريبرز

حامدى فريبرز

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
روحى ساجد

روحى ساجد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدلو فرشاد

احمدلو فرشاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شفيعى مهفام

شفيعى مهفام

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قلعه نويى وجيهه

قلعه نويى وجيهه

تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهرامى نكو

بهرامى نكو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عيسى آبادى عليرضا

عيسى آبادى عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاكرى سپيده

شاكرى سپيده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مبارك آبادى امير

مبارك آبادى امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ظهيرى پور اميررضا

ظهيرى پور اميررضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
داودآبادى فراهانى فاطمه

داودآبادى فراهانى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
لطفعليان

لطفعليان

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحمتى محمد

رحمتى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
براتى زهرا

براتى زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
داودآبادى عارفه

داودآبادى عارفه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهدوى نسب اميررضا

مهدوى نسب اميررضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
متقى گيتا

متقى گيتا

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسدى نهاوندى عارف

اسدى نهاوندى عارف

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عابدى مريم

عابدى مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نعمتى محدثه

نعمتى محدثه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صوفى محمد

صوفى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قنبرلو مهديه

قنبرلو مهديه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
مقدسى اميرارسلان

مقدسى اميرارسلان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدى عليرضا

احمدى عليرضا

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لشكرى آهگرانى اميد

لشكرى آهگرانى اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سجادى زهرا سادات

سجادى زهرا سادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسدى حسين

اسدى حسين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كندى محدثه

كندى محدثه

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كربلائى على زهرا

كربلائى على زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عنايتى آريان

عنايتى آريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قاسمى محمدجواد

قاسمى محمدجواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحمن پور مژده

رحمن پور مژده

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باقرى محمد رضا

باقرى محمد رضا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اشترى فاطمه

اشترى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صوفى رضا

صوفى رضا

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سنجرى على

سنجرى على

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمودى مريم

محمودى مريم

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حائرى سياوش

حائرى سياوش

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شمشيرى ابراهيم

شمشيرى ابراهيم

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاهرخى رومينا

شاهرخى رومينا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طهماسبى مائده

طهماسبى مائده

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مينائى على

مينائى على

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ايازى آروين

ايازى آروين

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى بلوارى محمد

ابراهيمى بلوارى محمد

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نظام آبادى مرجان

نظام آبادى مرجان

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خيرآبادى محدثه

خيرآبادى محدثه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حاجى حسينى محدثه

حاجى حسينى محدثه

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رجبى فاطمه

رجبى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانى محمد

قربانى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فراهانى فاطمه

فراهانى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقى اميرمحمد

صادقى اميرمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جيريايى فاطمه

جيريايى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرچمى كاويانى سامان

پرچمى كاويانى سامان

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بلاليان احمد روغنى فاطمه

بلاليان احمد روغنى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سهرابى مهتاب

سهرابى مهتاب

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قربانى فاطمه

قربانى فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شفيعى زهرا

شفيعى زهرا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خليلى اردشير

خليلى اردشير

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موچانى رضا

موچانى رضا

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سخاوتى جواد

سخاوتى جواد

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مير احمدى بانى فائزه

مير احمدى بانى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افتخارزاده گلسا

افتخارزاده گلسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عزيزى احمدرضا

عزيزى احمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملكى مهشاد

ملكى مهشاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعادتى نواز سعيد

سعادتى نواز سعيد

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

زبان چيني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رجبى

رجبى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
آقامحمدى

آقامحمدى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آهنگرانى فراهانى

آهنگرانى فراهانى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نورى

نورى

تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
فرضعلى

فرضعلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عليدادى

عليدادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فضلعلى

فضلعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حكيمى

حكيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خردمند

خردمند

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سجادى منفرد

سجادى منفرد

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
وروانى فراهانى

وروانى فراهانى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سليمانى نژاد

سليمانى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شاهرخى موسوى

شاهرخى موسوى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بوالحسنى فر

بوالحسنى فر

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
افتخار

افتخار

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
داودآبادى فراهانى

داودآبادى فراهانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
براتى

براتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مستعلى مجدآباد كهنه

مستعلى مجدآباد كهنه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدقاسمى

محمدقاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دريائى

دريائى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سحرخيز

سحرخيز

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عليمحمدى

عليمحمدى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزيزى طره مزدى

عزيزى طره مزدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي مركزي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جونوشى

جونوشى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كوچكى

كوچكى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انعامى عراقى

انعامى عراقى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مظلومى

مظلومى

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاوه

كاوه

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدالكريمى

عبدالكريمى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بادكوبه هزاوه

بادكوبه هزاوه

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قطار آجى شراهى

قطار آجى شراهى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شمسى خانى

شمسى خانى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
تنهادوست

تنهادوست

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
دانش طلب

دانش طلب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ذهبى

ذهبى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قمى

قمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حقدادى جو

حقدادى جو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عسگرى حاتم آبادى

عسگرى حاتم آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ادريسى

ادريسى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بيگلرى

بيگلرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آل طه

آل طه

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ميرباقرى

ميرباقرى

تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سحرخيز

سحرخيز

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
داودآبادى فراهانى

داودآبادى فراهانى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدى جلال آبادى

محمدى جلال آبادى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صانعى

صانعى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوازنى

نوازنى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حلت آبادى فراهانى

حلت آبادى فراهانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مسگر

مسگر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فريدونى

فريدونى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رهبرپور

رهبرپور

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاظمى نورعينى

كاظمى نورعينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فارسيجانى

فارسيجانى

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وحيدى نيك

وحيدى نيك

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ظهيرى فيجانى

ظهيرى فيجانى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بوجارى على آبادى

بوجارى على آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زرى دوست مستى

زرى دوست مستى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هزاوه

هزاوه

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حسن آبادى

حسن آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زلقى چقازالى

زلقى چقازالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد طاهرى

محمد طاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدطالبى

محمدطالبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
گرانمايه

گرانمايه

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مراد خواه

مراد خواه

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوريان مهر

پوريان مهر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسماعيليون عراقى

اسماعيليون عراقى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حفيظى نژاد

حفيظى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سرلك

سرلك

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاتمى مصلح آبادى

حاتمى مصلح آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طلائى

طلائى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
بوالحسنى

بوالحسنى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روغنى عمارتى

روغنى عمارتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فتح الهى دهكردى

فتح الهى دهكردى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلماسى

سلماسى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظام آبادى

نظام آبادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميرباقرى

ميرباقرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى واحدى

حاجى واحدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاليخانى

عاليخانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خندانى

خندانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بوالحسنى

بوالحسنى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عظيمى مهرآبادى

عظيمى مهرآبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جديرى

جديرى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
حامدى

حامدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آمره اى

آمره اى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
برزآبادى فراهانى

برزآبادى فراهانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سجاديان

سجاديان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شانقى

شانقى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهرنوش

مهرنوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل شازند

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمرى

احمرى

روانشناسي -دانشگاه اراك-شبانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كهريزپشته

كهريزپشته

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليمحمدى

عليمحمدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
موسوى مقدم

موسوى مقدم

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پوروالى

پوروالى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيك بخت

نيك بخت

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يادگارى

يادگارى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن بگى

حسن بگى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
بابايى فر

بابايى فر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صالحى مرزيجرانى

صالحى مرزيجرانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
ندرى

ندرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دژدار

دژدار

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى زنديه

محمدى زنديه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محبتى

محبتى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حمزه لو

حمزه لو

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قلعه خندابى

قلعه خندابى

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدى شهرجردى

احمدى شهرجردى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خانمحمدى

خانمحمدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عالى خانى

عالى خانى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نعمتى فرد

نعمتى فرد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خيرانديش

خيرانديش

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيشانى فراهانى

كيشانى فراهانى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفى خانى

صفى خانى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اديمى

اديمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آمين

آمين

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عربى

عربى

تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
الاه يارى

الاه يارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لنجابى

لنجابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انورى

انورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خان محمدى

خان محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جنيدى

جنيدى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عزيز محمدى

عزيز محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصلح آبادى

مصلح آبادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيغمى

بيغمى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تكلو

تكلو

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي مركزي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امراللهى

امراللهى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
نادرى سنجانى

نادرى سنجانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهادرى وطنخواه

بهادرى وطنخواه

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معظمى

معظمى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سرودى

سرودى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عالمى

عالمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاصلى

حاصلى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دربندى فراهانى

دربندى فراهانى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جام آبادى شراهى

جام آبادى شراهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
داودى هزاوه

داودى هزاوه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميرعلى يارى

ميرعلى يارى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هجرتى

هجرتى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مشايخى كرهرودى

مشايخى كرهرودى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مبارك آبادى

مبارك آبادى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
كاكائى شمس منفرد

كاكائى شمس منفرد

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپهرنيا

سپهرنيا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ماهرويى

ماهرويى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دربندى فراهانى

دربندى فراهانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فركى

فركى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينجانى ضامنجانى

حسينجانى ضامنجانى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كلهر

كلهر

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي مركزي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فتح آبادى

فتح آبادى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدى مجد

احمدى مجد

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جودكى

جودكى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى نيا

محمدى نيا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احوطى

احوطى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نظامى

نظامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هاشمى پور

هاشمى پور

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
توفيقى

توفيقى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رمضانى گلشن آبادى

رمضانى گلشن آبادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سجادى هزاوه

سجادى هزاوه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
روغنى عمارت

روغنى عمارت

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كهنسال

كهنسال

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حقدوست

حقدوست

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خسروى فراهانى

خسروى فراهانى

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرهاشمى

ميرهاشمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدام

خدام

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كلوانى بزچلوئى

كلوانى بزچلوئى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كميجانى

كميجانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيرى مركيه

شيرى مركيه

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قمى

قمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تولائى

تولائى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرام بيگى

بهرام بيگى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صدركيا

صدركيا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ربيعى عباس آباد

ربيعى عباس آباد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اجتهادى

اجتهادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قراچى

قراچى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستم پور

رستم پور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهنورى

شهنورى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهدويانى

مهدويانى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عشرتى

عشرتى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بينش ودانش -محمديه قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قهيه اى

قهيه اى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علماء

علماء

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قهيه اى

قهيه اى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رازگردانى شراهى

رازگردانى شراهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی