سروآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سروآباد

عمرانى دلشاد

عمرانى دلشاد

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
آزادوار كارزان

آزادوار كارزان

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدى فواد

احمدى فواد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودى صبور

محمودى صبور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدى محسن

عبدى محسن

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چوپانى

چوپانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آب روشن

آب روشن

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زرنشان

زرنشان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
طالبانى

طالبانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رفيعى فرد

رفيعى فرد

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بدرى

بدرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقانى وند

دهقانى وند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آزادوار

آزادوار

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آزادوار

آزادوار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی