ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ديواندره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فتحى مازيار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
بابايى پروين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم-بومي كردستان پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 2سال کانونی 33
مرادى ايوب انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 36
زارعى زانيار انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 25
سنندجى فرشيد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 37
مراديان احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
الياسى بيژن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
مردانى نبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
عباس پور زكريا انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
سوارى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
قوشچى پدرام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
لطفى سجاد انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
محمدى عابد ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 18
محمدى پوريا انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
شمسى رويا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 57
روخوش انيسه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
ايازى عدنان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 47
دولت يارى رزگار ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 15
جلالى شبنم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
فلاحى سميه انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 44
مولودى ادريس انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 39
رضايت حامد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
كاكاخانى شايان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
شكرى سالار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
خليلى دياكو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
رضايى ماريه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 25
عبدى نرگس تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 24
رجب پور پوريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
بيابانى سالار انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
شريفى پريسا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 12
مرادى نرگس تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم-بومي كردستان پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 4سال کانونی 75
كنعانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 13
محمودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 38
رجب پور انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
امينى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
حيدرى ریاضی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 15
مرادخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
برارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 29
حيدرى مهنوش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
رشيدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
لطفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 17
نورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 35
فلاحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
ميرزايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 11
ميرزايى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
زارعى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
اقبالى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
مرادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
سليمانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 18
دست يافته تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 17
خسروى موخر ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
كارگر ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
مجيدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
خسروى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
مراديان تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
محمديان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
ميرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 12
گل محمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
سيبى تجربی زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 7
فدايى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
ميرزايى ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
عبدالمحمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
مرادى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
محمودى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
شرفى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
نصرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
اصغرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 21
كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
كردنژاد تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
محمديان تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 9
شريفى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آفاق - اروميه 1سال کانونی 13