كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كامياران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فريدى روناك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6سال کانونی 87
مرادى فرد روژين انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 45
باجلانى رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
غلامى شيما انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
حسينى آيدا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
محمدى روژين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
پرويزى فرد فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 66
مروت آروين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
ويسى آسو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 63
مطيعى كتايون انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 41
كرمى نسيم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 7سال کانونی 109
مرادى سهند ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
فرج الهى سحر ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 17
هدايت نيا پريا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
محمدى حامد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 57
شيروانى نگار انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
مروت شكيبا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-مناطق محروم-بومي استان كردستان دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
شفيعى محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
ظفرى محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 43
چوپتاشانى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
مارابى محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
ويسى كاميار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
غلامى فرزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 24
نديمى شايسته زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
قربانى بهنام تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 43
مرادى نژاد سنا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 21
عليخانى مهدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 53
عليخانى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 10
محمدى فرزين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 25
غلامى سميرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
رادمنش پويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 24
رستمى شتاو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
آژير مهديه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-مناطق محروم-بومي استان كردستان دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
حسينى تينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
طايى پوريا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 31
سلطانى هژير ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
باجلانى آرين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
صادقى ميلاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
صيدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
مرادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 42
خاطرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
قربانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 47
رستمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 50
حسينى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 47
كويك ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
صابرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 15
ابراهيمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 24
محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 47
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
سليمى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
مارابى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
عزيزى تجربی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
ويسى ديزگرانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
رستمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 32
رضايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 20
احمدى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
قيسوندى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 45
محمودى جبارآبادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
شاهمرادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 49
جعفرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
ابراهيمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20