بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باوند راشد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 59
رسولى بهنام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 21
رحمتى كاميار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
احمدى كارو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 54
صالحى ياسين تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 17
صالحى ياسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
قادرى برهان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
عزيزاده كاميار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
رسولى هيمن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 87
رسولى كامران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 44
منصورى رضوان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 45
كريم پور لقمان تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 31
سليمانى سوزان زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قصابى نويد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 55
رشيدپور كژال ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 15
رستمى ژينو زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
سعيد زاده زهره ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى سيد عبدالحميد تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
شبانزاده شارو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 52
صديقى فرشته زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
رحمانى زيلان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 42
محمدى بهزاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
احمدى پويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 29
سليمى ريباز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 30
زارعى هادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
محمودى هادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
زارعى شيوا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحيم پناه آروين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 41
عبدالله پور خديجه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 44
عباسى ناصر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قضايى الهام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 15
حديقى مبين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي شريف - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى روژين تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
زارعيان سمكو تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
عزيزپور آراز تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
بابايى رامين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
محدودى كامل ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
كريمى محمد انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
غفورى كمال تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
حسينى ناصح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمانى پيام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
محمدى زانيار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 19
خطيبى سروش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 21
نادرى ميلاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 23
سليمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 46
محبوبى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
برومند ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
آذرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 36
ناصرى كنده سوره انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 33
حسن پناه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 29
شريفى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمن زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 36
درخشانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 22
خدرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 49
معارفى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
سليمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 21
عزيزى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 32
بايزيدى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
كريمى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبدالله پور انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 18
احمدى تجربی زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالحى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 48
احمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 43
خاكى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدپور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
ناصرى تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 38
دبيرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 21
اسرت تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 24
كاويانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
مجيدپناهى بوئين تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
صالحى كارستم تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 23
كريمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسرت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 28
امينى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رشيدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
زردى بلكه تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاجى حسنى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13
قرآنى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
دهقانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمدنژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
خسروزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمودپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسينى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 12