بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بانه

باوند راشد

باوند راشد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ميرزايى ادريس

ميرزايى ادريس

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صالحى كارستم چيمن

صالحى كارستم چيمن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رسولى بهنام

رسولى بهنام

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمتى كاميار

رحمتى كاميار

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى كارو

احمدى كارو

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صالحى ياسين

صالحى ياسين

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى ياسين

صالحى ياسين

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى محمدرضا

ذوالفقارى محمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قادرى برهان

قادرى برهان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزاده كاميار

عزيزاده كاميار

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رسولى هيمن

رسولى هيمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رسولى كامران

رسولى كامران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منصورى رضوان

منصورى رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدى شايسته

احمدى شايسته

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كريم پور لقمان

كريم پور لقمان

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمانى سوزان

سليمانى سوزان

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
قصابى نويد

قصابى نويد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رشيدپور كژال

رشيدپور كژال

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى ژينو

رستمى ژينو

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سعيد زاده زهره

سعيد زاده زهره

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى سيد عبدالحميد

حسينى سيد عبدالحميد

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سور مهران

سور مهران

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صديقى محسن

صديقى محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شبانزاده شارو

شبانزاده شارو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صديقى فرشته

صديقى فرشته

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
رحمانى زيلان

رحمانى زيلان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى بهزاد

محمدى بهزاد

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى پويا

احمدى پويا

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سليمى ريباز

سليمى ريباز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
برزگرى الهام

برزگرى الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارعى هادى

زارعى هادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمودى هادى

محمودى هادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارعى شيوا

زارعى شيوا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحيم پناه آروين

رحيم پناه آروين

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبدالله پور خديجه

عبدالله پور خديجه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسى ناصر

عباسى ناصر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قضايى الهام

قضايى الهام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رسولى شكوفه

رسولى شكوفه

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حديقى مبين

حديقى مبين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليدوست محسن

عليدوست محسن

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى روژين

محمدى روژين

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارعيان سمكو

زارعيان سمكو

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عزيزپور آراز

عزيزپور آراز

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بابايى رامين

بابايى رامين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محدودى كامل

محدودى كامل

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى محمد

كريمى محمد

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غفورى كمال

غفورى كمال

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسينى ناصح

حسينى ناصح

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانى پيام

رحمانى پيام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى زانيار

محمدى زانيار

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خطيبى سروش

خطيبى سروش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نادرى ميلاد

نادرى ميلاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحمانزاده

رحمانزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
برومند

برومند

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آذرى

آذرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناصرى كنده سوره

ناصرى كنده سوره

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسن پناه

حسن پناه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمن زاده

رحمن زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
درخشانى

درخشانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
معارفى

معارفى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
غزل

غزل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بايزيدى

بايزيدى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفورى اديب

غفورى اديب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالله پور

عبدالله پور

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خاكى

خاكى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمن پور

رحمن پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسرت

اسرت

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مجيدپناهى بوئين

مجيدپناهى بوئين

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صالحى كارستم

صالحى كارستم

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسرت

اسرت

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زردى بلكه

زردى بلكه

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى حسنى

حاجى حسنى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قرآنى

قرآنى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدنژاد

احمدنژاد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودپور

محمودپور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خسروزاده

خسروزاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودپور

محمودپور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی