بيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بيجار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبداله زاده مرتضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
عبدالحسينى حميدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
جمشيدلو على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 8سال کانونی 83
نصرتى پوريا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
سيداحمدى سيده مريم انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
چارداولى جواد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
الوندى آروين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
تركمندى منا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 8
اكبر منا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
داودى نسترن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
دوست محمدى بهنام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 41
سليمانخانى عليرضا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 20
عباسى مصطفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
انگورانى حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 15
قره خان على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
بقايى اصغر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 8
كريم نيا حسين ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 27
سالارونديان اميرعباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
محمدزاده مجيد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
سهرابى ميلاد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
محمدزمانى فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
گل زردى محمدحسين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
روح اللهى عليرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
آرزندى پريسا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
فرهى سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
صفرى رحيمه تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 1سال کانونی 17
عبداله زاده صابر ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 18
مرادى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
داودزاده سحر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
سيداحمدى سيدميثم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
پيران فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ايجادى سايه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
نوروز اميد تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
صفرى حامد تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 3سال کانونی 32
منصورى مازيار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 13
خدادادمحمودى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
يكتاپرست ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
نجفيان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
عظيميان نرجس انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
محمدجعفرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
داودى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
برزگرزاده ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
الوندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 26
اكبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
رنجبر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 18
زارعى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 32
اكبرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-محل تشكيل كلاسها دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 33
اميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
داودنيا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 8
قاسمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
فرجى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
قيصر انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
كاكى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
زارعى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
زارعى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
ذبيح الهى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
يونسى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
محمودى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
حسينى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
محمدميرزا ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 11
اصلانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
صيادى ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 19
اكبرى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 18
بدرلو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
سركانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 5
حبيب الهى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 48
نباتى قره قشلاق تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
خدادادمحمودى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19