كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كلاله

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سربازى ناصر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
سجادى سيدمحمدصادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 38
برادران مجتبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
صوفى شيخ كلثوم انسانی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 19
شريف پور عاطفه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
حبيبى مهران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 54
حاج حسينى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 42
گزمه محمدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
وردى يعقوب انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 1سال کانونی 18
كريميان مرتضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 26
نورى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 38
سعدى پور ميثم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 27
ايوبى فر محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 48
مرادى بهروز ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان گلستان پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 19
عليدوستى ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
امان نفس آيدين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 1سال کانونی 23
صدقى حمزه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 30
الهى چقلق امير تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
پايا رافعه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 8
سنچولى ابراهيم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 1سال کانونی 13
تالمالى آرزو انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 16
شيبك مصطفى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
محمدى اسماعيل زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 20
باتر طيبه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
عباس زاده على ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 19
فرضعلى زاده انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
شكانده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
احمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
ميرشكار مطلق ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 26
خدائى شيخى انسانی باستانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
پور پنجكه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 17
نفس پور تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 31
سيدى انسانی تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 23
بختيارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 29
بازدار تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 13
نوروزى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 17
سارانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 22
تاقانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
بازقندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 14
فخيره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 10
شيرمحمدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 18
خواجوى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
كيك تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 1سال کانونی 14
شروزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال کانونی 17
حسين زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
قليچى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 20
تيمورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
قلى نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 14
آشورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
ظهورى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 20
خواجوى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 6
درنواز تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 17
حيدرى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
عطا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 31
عليدوستى زبان اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حکيم جرجاني - گرگان 1سال کانونی 14
مهدى زاده تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
فريد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
فرود تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
محمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
صفرزاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
ارنظرى تجربی اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
تاقانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 12
محموديان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 13
نظرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 13
مهمانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 12
شكورى نيا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 10
حسن زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تجن - قائم شهر 1سال کانونی 11
دردى پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تجن - قائم شهر 1سال کانونی 24
حيدرى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راهيان نور - ساري 1سال کانونی 5