مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مينودشت

قزلسفلو محمد

قزلسفلو محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هلاكوئى سمانه

هلاكوئى سمانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طاهرى زاده فهيمه

طاهرى زاده فهيمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شهمرادى يوسف

شهمرادى يوسف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آسمانى على

آسمانى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هلاكو مريم

هلاكو مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مير شاهى دو زين منيره

مير شاهى دو زين منيره

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرامتلو سجاد

كرامتلو سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
كرامتلوصلاحى سهيلا

كرامتلوصلاحى سهيلا

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سرايلو سعيد

سرايلو سعيد

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مصطفى لو مهدى

مصطفى لو مهدى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
تمرتاش آزاده

تمرتاش آزاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اميرشاهى فرهاد

اميرشاهى فرهاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سليمانگلى مسعود

سليمانگلى مسعود

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى سعيده السادات

حسينى سعيده السادات

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
ممشلى الهام

ممشلى الهام

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سرايلو فاطمه

سرايلو فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مصطفى لو محمد

مصطفى لو محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
معين مينو

معين مينو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحيم زاده عاطفه

رحيم زاده عاطفه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پسركلو بهزاد

پسركلو بهزاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعيدى منيره

سعيدى منيره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي گلستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خسروى نجمه

خسروى نجمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى سيدمحسن

باقرى سيدمحسن

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرامتلوصلاحى فائزه

كرامتلوصلاحى فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بشارتلو محمدرضا

بشارتلو محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حدادى دوزين فاطمه

حدادى دوزين فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سنچولى محمد

سنچولى محمد

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكان جواد

ملكان جواد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سقايى آتيه

سقايى آتيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميردوستى نادر

ميردوستى نادر

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پسركلو مريم

پسركلو مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كرامندلى سجاد

كرامندلى سجاد

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ممشلى فاطمه

ممشلى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حدادى دوزين  فاطمه

حدادى دوزين فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

5سال کانونی / 87 آزمون

زبان
نوروزى فاطمه

نوروزى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خسروى ابوالفضل

خسروى ابوالفضل

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورمند

پورمند

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
طوسى

طوسى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

8سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
ممشلى

ممشلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميردوستى دوزين

ميردوستى دوزين

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مصطفى لو

مصطفى لو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ممشلى

ممشلى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سرايلو

سرايلو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميردار

ميردار

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آذرگون

آذرگون

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيات كوهسار

بيات كوهسار

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ممشلى

ممشلى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل واحدرشت

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دروا

دروا

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گرايلو

گرايلو

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرشاهى دوزين

ميرشاهى دوزين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سرايلو

سرايلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورمند

پورمند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قره سوفلو

قره سوفلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مصطفى لو

مصطفى لو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرامرزى پلنگر

فرامرزى پلنگر

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قزل سوفلو

قزل سوفلو

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جبارپورچارى

جبارپورچارى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بارانى

بارانى

اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قره سوفلو

قره سوفلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كرامت لو

كرامت لو

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مزينانى

مزينانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محجوب نيا

محجوب نيا

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى ورچشمه

حسينى ورچشمه

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسن زاده نورى

حسن زاده نورى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هادى نيا

هادى نيا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پسركلو

پسركلو

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قزلسفلو

قزلسفلو

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شاهرود-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرشاهى النگ

ميرشاهى النگ

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وزيرى دوزين

وزيرى دوزين

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پسركلو

پسركلو

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قزل سفلى

قزل سفلى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرب

عرب

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى صفت پيشخانى

يوسفى صفت پيشخانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمبرجوقى

جمبرجوقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چناشكى

چناشكى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفى لو

مصطفى لو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيك جو

نيك جو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بزى جوان

بزى جوان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ممشلى

ممشلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آكى

آكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كلاته خجى

كلاته خجى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی