بندرگز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندرگز

قرجه فاطمه

قرجه فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسعودى محمدامين

مسعودى محمدامين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى كفتركارى على

محمدى كفتركارى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احمدى على

احمدى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رفعتى فاطمه

رفعتى فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رياحى رضا

رياحى رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خاكى غزاله

خاكى غزاله

مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
قلى پور محمدرضا

قلى پور محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرعابدينى سيده سارا

ميرعابدينى سيده سارا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جهانشاهى نگار

جهانشاهى نگار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميركريمى

ميركريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شربتى

شربتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
شعرباف محمد

شعرباف محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحمتى نژاد

رحمتى نژاد

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرتضوى

مرتضوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيد خادمى

سيد خادمى

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چوگان

چوگان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شهاب

شهاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليانى نژاد

عليانى نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

علوم قران وحديث -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوروزيان فر

نوروزيان فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تواضعى

تواضعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عالى

عالى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی