آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر آزادشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قره داغلى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 48
فروتن سهيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
صابرى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 55
ميرانى گرمابسفلى پريسا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 12
ميرعرب رضى مبينا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 65
قزلجه آزاده هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
كوهسارى طاهره انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 25
غفارى توران فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
همت پور عاطفه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 6
نورى قره تكن زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 5
راه دارى امين تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 55
رودينى منصوره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 31
مختارى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال کانونی 69
نوروزى فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 6
سرگزى حبيب الله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
مالكى نيا فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 52
ارغيده محمد تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 8
سديدى مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
گنجى مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 41
فرهادى فرزاد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 6سال کانونی 93
وجدانى‌وحيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 11
نوروزى زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
نصيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 25
وجدانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 16
ميرعرب رضى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 9
فروتن ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 5سال کانونی 74
سميعى پاقلعه هنر باستانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 47
سميعى پاقلعه تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
قره داغلى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 34
حسينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 20
ميرعرب رضى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 14
بذرافشان ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 20
خزائى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
قره خانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 54
ملايى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 24
حسن پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 11
غفارى توران ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
اصلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 36
خاصه تجربی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 2سال کانونی 42
كامدل يازتپه تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 7
سميعى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 31
محمدى فر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
گلوى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 26
سنچولى تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
جاهدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 52
بولاغى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 13