علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر علي آبادكتول

جمالى پريسا

جمالى پريسا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مزيدى جواد

مزيدى جواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تجرى وحيد

تجرى وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غيجى زهرا

غيجى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
باشقره بهاره

باشقره بهاره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جهانبخش نسيم

جهانبخش نسيم

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عسگرى فيروزه

عسگرى فيروزه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
غريب زهرا

غريب زهرا

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رجبى زهره

رجبى زهره

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
منتظرى محمد

منتظرى محمد

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عجم حسينى محمد

عجم حسينى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى فاطمه

احمدى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زنگانه زهرا

زنگانه زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قرايى محسن

قرايى محسن

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خسروى قومنجان فاطمه

خسروى قومنجان فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمديان محمد

محمديان محمد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
منتظرى كتولى محسن

منتظرى كتولى محسن

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرباسى هانيه سادات

كرباسى هانيه سادات

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مزيدى شهرام

مزيدى شهرام

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرديلمى سيد محمد

ميرديلمى سيد محمد

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زنگانه امير رضا

زنگانه امير رضا

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پودينه فائزه

پودينه فائزه

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مير شاهى فاطمه

مير شاهى فاطمه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زنگانه محمد

زنگانه محمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كامرانى كيميا

كامرانى كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسفنديارى كلوكن فاطمه

اسفنديارى كلوكن فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خسروى نوده فاطمه

خسروى نوده فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زنگانه شهاب

زنگانه شهاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زنگانه محمد

زنگانه محمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آتش افراز على

آتش افراز على

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افشانيان

افشانيان

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهان تيغ

جهان تيغ

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كيخسروى

كيخسروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نورعلى شاهى

نورعلى شاهى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حاجى آبادى

حاجى آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شادروى

شادروى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سيدى

سيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كيخائى

كيخائى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خمر

خمر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پور جبار

پور جبار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آسيابانى

آسيابانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفر نيا

جعفر نيا

تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ديلم

ديلم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيخا

كيخا

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كشير

كشير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حاجى عباسى

حاجى عباسى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجى آبادى

حاجى آبادى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهى پودينه

شاهى پودينه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهرام

بهرام

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فندرسكى

فندرسكى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی