علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر علي آبادكتول

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مزيدى جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
تجرى وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
غيجى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 77
جهانبخش نسيم زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 16
عسگرى فيروزه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 71
غريب زهرا ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 36
رجبى زهره تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
منتظرى محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
عجم حسينى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 45
زنگانه زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 42
قرايى محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
خسروى قومنجان فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
كرباسى هانيه سادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
مزيدى شهرام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميرديلمى سيد محمد ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 34
زنگانه امير رضا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
پودينه فائزه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
كامرانى كيميا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسفنديارى كلوكن فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
خسروى نوده فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 14
زنگانه شهاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 23
آتش افراز على ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدى ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
صالحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
جهان تيغ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سعيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 35
كيخسروى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
نورعلى شاهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 39
حاجى آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كيخائى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
آسيابانى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 38
جعفر نيا انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
كيخا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نوروزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
كشير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجى عباسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 20
شاهى پودينه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
فندرسكى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15