گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گرگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباسى شاهكوهى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
حسينى سيداحسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
ميشيان شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
نصراللهى امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
ممتحنى نسترن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
رجب زاده تهمينه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 29
توفيقى راد نويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى پيام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
بهرامى فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 23
موحدى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى پرديس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
رحمانى بصيرا زبان مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالحى يانه سرى الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 33
مبصرى آناهيتا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 8سال از پنجم دبستان 117
خان بيگى عليرضا انسانی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورى رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
قولى حديثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
شريعتى مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
آرخى سهيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
سوخته سرايى پارسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 42
بطيار على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
لطفى اوريمى مهرنوش ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
مومنى كيهان ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
انصارى اميرمحمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 37
صالحى يانه سرى الهام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 33
فندرسكى شيوا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 37
ميركريمى سيدصدرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 35
قجرپور مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 51
كلته محمد امين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
نجار نويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
سنقرى امير جواد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 44
اسپو الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 47
شكيبا سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 28
كوثرى حميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 25
داداشى سارا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
على صوفى جوان كيميا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 28
جلالى رضوانه انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال از سوم دبيرستان 39
كم ء سارا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 43
ابراهيم نژاد فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
جلالى شاهكوه سكينه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
نقوى فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 21
خيرخواه كيانا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
مقدم نيوشا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 44
بيكى عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
ارشاد نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دوات گرثانى مهرگان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه هنر تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
اسپو امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 60
يلقى اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
آذرهوش آرميتا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
اميراحمدى شاهين انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 46
ارزانيان فائزه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
كوثرى احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
چمنى دريا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 26
فيروزكوهى اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 21
يلقى مينا تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
ارجمندى سعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
شهنازى فرشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 80
خليلى آيدا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه گيلان - رشت 8سال از پنجم دبستان 103
بشارتى راد فخرالدين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 29
محمدرضاپور ياسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شهبازى مريم تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 34
شيخى عماد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كشاورز كريم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 21
تيمورى نسب مبينا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
سياح دشتى محمدامين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهلول محمدحسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 21
اولجاش ساناز تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
گوهرى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 20
كاظمى ندا تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
رحمانى كمرودى اميررضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 47
فاميلى دوگونچى عارف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 31
فلاحى ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
تسليمى پرنيان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 43
پايين محلى مبينا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 20
سوقى آيدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
پرتوى بغداده حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
مسلمى شميم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 38
كميزى سيدمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 24
دبيرى عبدالمسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرشهيدى كياناسادات ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
دانشگر محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 32
كاويانى كيانا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
شريف نژاد زينب تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 45
طاهرى سينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى نژاد سيد سجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 57
حاجى اسمعيليان خشايار تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 14
قنبريان امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 24
كرامتى فيض آبادى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 17
كاظمى حبيب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
خالو حسين فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
تربتى كيميا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
موحد پرنيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
نجفى نژاد مريم تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 32
محمد شفيع امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 58
سلطانى سورنا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 31
رحيميان مريم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
اميدى آمال تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 12
ظفرزاده عاطفه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى فاطمه ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى سيده سعيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
معلمى اميررضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
طيبى محمد ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال از چهارم دبيرستان 13
دانشور مجتبى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
بارانى محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 27
شكيبا آيدين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 67
آخوندنژاد مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مظفرى مهرنازسادات ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
زاوى مهديه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيخ الاسلامى سيدعلياكبر تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
اسلامى عاطفه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 35
پاكزاد پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 49
بيدرنامنى اميرحسين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسينى نژاد سيده نيكو ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
آقا محمدى نيلوفر تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 25
مقرى دينا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
كلاته عربى ربابه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهيمنى محمد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميهن پور نعمت اله تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 53
علائى مريم ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
زرگرى آرمين تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 7سال از اول راهنمايي 104
تهرانى ثانى كتايون ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 14
پقه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 83
يوسفى گرجى اميرحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 14
ترميمى آرين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
گيلانى حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهمنى مجيد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
صادقى نيلوفر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 43
نيك پيام على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 12
شاهينى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
پهلوانى نژاد ناديا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
تاجيك محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
عموزادخليلى زينب زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 31
سليمانى محمدعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 19
هنرور زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 41
منتظرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
اردلانى على رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 17
مجيديان اميرحسين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 30
هرمزى شيخطبقى مهزاد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
رشيدى سعيد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 23
رضايى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 29
اسلامى ماهان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
سليمانى پرنيا ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
نوروزى يلدا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
زرگرانى فاطمه ریاضی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
عامرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
مدنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 29
جليليان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عرب نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
على آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
بيكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
ملايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ساداتى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بيگى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهترى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
خراسانى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
هوشيار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 32
تاجيك قنبرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 24
هواخواه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 14
شاهينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
مهميان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
رمرودى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 36
لشكربلوكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جاويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رحمانى كمرودى تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مفيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
گرزين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ملايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 35
جوشقانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرادقلى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
حق مرادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 35
اميرآبادى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
جعفرى مفيدآبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
زمانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال از اول دبيرستان 62
زمانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 40
كامياب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي شريف - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
عبداللهى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
شاهينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اثنى عشرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
مغيثى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
داداشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 21
وطنى باقر آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
ساورى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
لشكر بلوكى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 11
آقايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهران تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
الهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فاضلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
طاطار تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 56
كبيرى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
محمدشفيع ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
فندرسكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل مينودشت دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 40
شيخ حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جمال ليوانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 13
بيارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
لك زايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رائيجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 19
جهان تاب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 19
كوشككى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 3سال از دوم دبيرستان 24
لولايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
گرزين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حميدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 4سال از اول دبيرستان 56
زيادلو تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكيبائى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 26
مسگرى حسين آبادى تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 35
يلمه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خان بيكيان ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 22
سبزه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرب احمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
دانش تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سعيدى كياسرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمد خانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 15
بابايى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 21
احسانى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كابلى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 24
نجابت تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 39
پديدار ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى نجات تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 20
خيبرى نيا تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رمرودى نسب تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كبيرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 48
طالبى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاضلى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 34
گلچين تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
قرنجيك نژاد تجربی شيمي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 16
نظرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 13
زمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
نوروزى طيولا تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 31
معصوم آبادى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 11
سالارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميرفندرسكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 26
مولودى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
هروى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 26
جهانتيغ تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 20
دست گشاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 34
رضايى پينه نويى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
فتاحى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
آخوندى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريمى نيك تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مقصودلو ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 11
فرهادى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 12
قنبرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
تقى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 21
حسينى تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شهرآبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17